Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15105,Bialo-Krzysztof.html
2023-09-28, 20:02

Biało Krzysztof

Krzysztof Biało, ur. 28 IX 1953 w Skarżysku Książęcym (obecnie dzielnica Skarżyska-Kamiennej). Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kierunek fizyka (1977).

1977–1979 nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Metalurgiczno-Hutniczych w Krakowie-Nowej Hucie, 1979–1981 i 1983–1984 instruktor środowiskowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie.

1978–1979 współpracownik SKS w Krakowie, uczestnik akcji ulotkowych, drukarz niezależnych wydawnictw SKS.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel i wiceprzew. Komitetu Założycielskiego w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie. Od I 1981 członek Wojewódzkiej Komisji Pracowników Oświaty Regionu Częstochowa, od VI 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa, od VI 1981 członek prezydium ZR ds. informacji i propagandy, od VIII 1981 również rzecznik prasowy ZR, od 8 XII 1981 wiceprzew. ZR. Od XI 1980 współzałożyciel KIK w Częstochowie, w 1981 w RMP.

13–14 XII 1981 w ukryciu w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze, przew. RKS. 14 XII 1981 zatrzymany w klasztorze, internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 19 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Częstochowie, 29 XII 1981 skazany (z Marianem Magierą i Anną Woźnicką-Wójcik) przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie na 4,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w AŚ w Częstochowie, ZK w Raciborzu i Wrocławiu, 30 III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983–1987 współorganizator wykładów w Duszpasterstwie Rolników przy parafii św. Barbary w Częstochowie. 1984–1987 nauczyciel w SP w Kocinie Starym k. Częstochowy.

Od X 1987 na emigracji w Kanadzie; do 2001 pracownik Volkswagen Canada w Barrie. Od 1988 członek Związku Polaków w Kanadzie, członek zarządu i prezes Grupy 43 Barrie-Angus. 1988–2002 kierownik i nauczyciel Szkoły Polskiej w Barrie. Od 1997 sponsor Amnesty International. Od 2000 członek Partii Konserwatywnej w Kanadzie. 2001–2002 pracownik w Chemetal w Bramalea. Od 2002 doradca finansowy w Primerica Financial Services w Barrie. Od 2003 kurator (członek władz) Fundacji im. Władysława Reymonta zajmującej się pomocą finansową dla studentów polskiego pochodzenia i promocją kultury polskiej w Kanadzie.

7 VIII 1981 – 23 II 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Częstochowie w ramach SOS/SOR krypt. Informatyk; 26 X 1981 – 22 XII 1982 przez Wydz. III w ramach SOS krypt. Młodzi.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony