Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15127,Bieniek-Zbigniew.html
2023-03-26, 13:55

Bieniek Zbigniew

Zbigniew Bieniek, ur. 14 IX 1955 w Jeleniej Górze. Ukończył Technikum Elektroenergetyczne dla Pracujących (1986).

1970-1974 jako uczeń szkoły zawodowej konserwator urządzeń pomiarowych w Fabryce Papieru w Łomnicy, 1974-1991 elektromonter w Przedsiębiorstwie Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej Budopol we Wrocławiu. Od 1978 kolporter niezależnych wydawnictw.

W VIII 1980 współorganizator strajku w Budopolu, od IX 1980 w „S”.

13 XII 1981 współorganizator strajku w Budopolu, po 13 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnych, ulotkowych, malowania napisów na murach, pomocy rodzinom uwięzionych i zwolnionych z pracy. 1981/1982 współzałożyciel Narodowej Organizacji Wyzwoleńczej Lechia. Do 1989 uczestnik większości demonstracji we Wrocławiu. Od I 1982 kolporter RKS „S”. Od IV 1982 drukarz i kolporter pisma podziemnego „Goniec Polski”; od X 1982 wraz z NOW Lechia w Solidarności Walczącej; od końca 1982 hurtowy kolporter prasy podziemnej, 1984-1985 systematycznie do Łodzi, kurier do różnych miast Polski; prowadził skrzynkę kontaktową. IV 1987 – VIII 1988 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, także przez kontrwywiad wojskowy, w VIII 1987 w wyniku rewizji w mieszkaniu skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny.

1991-1992 konserwator w SP nr 78 we Wrocławiu, 1992-1994 elektromonter w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych PUPI we Wrocławiu, 1994-1995 własna działalność gospodarcza, 1995-1996 elektromonter w firmie Canal we Wrocławiu, 1997-2007 konserwator i elektromonter w Spółdzielni Mieszkaniowej Budopol we Wrocławiu, od 2008 elektryk w Firmie Ogólnobudowlanej Adam Chmielewski we Wrocławiu.

 

Artur Adamski

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony