Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bieńkowska Irena

Irena Bieńkowska, ur. 5 II 1961 w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Ekonomiczny (1986).

1980-1990 katechetka w parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. W opozycji od 1979, uczestniczka spotkań w środowisku KOR i ROPCiO, kolporterka wydawnictw niezależnych.

Od jesieni 1980 współorganizatorka NZS na Politechnice Szczecińskiej (z Markiem Adamkiewiczem, Markiem Koćmielem i Rafałem Węgrzyńskim).

13 XII 1981 uczestniczka strajku studenckiego na PS, w 1982 zawieszona w prawach studenta, następnie relegowana z uczelni; 13 X 1982 aresztowana, przetrzymywana w AŚ KW MO w Szczecinie, od 6 XI 1982 w AŚ ZK w Kamieniu Pomorskim, 24 XII 1982 zwolniona warunkowo za poręczeniem Kurii Biskupiej, 8 VII 1983 skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie na 9 mies. więzienia w zawieszeniu na 2 lata. 1982-1983 współzałożycielka niezależnego Teatru Magis (z Magdaleną Plater-Zyberk, Zbigniewem Platerem-Zyberkiem, Markiem Bieńkowskim, Janem Ślepokurą, pod opieką o. Marka Sokołowskiego SJ; inscenizacje twórczości Zbigniewa Herberta); współpracowniczka Diecezjalnego Punktu Pomocy przy kościele Świętego Krzyża, m.in. przy rozładunku tirów z darami, kwestorka pieniędzy na działalność opozycji; w 1982 współorganizatorka spotkań w mieszkaniach prywatnych (np. ze Zbigniewem Zamachowskim), od 1982 działaczka grup opozycji skupionych wokół Jana Tarnowskiego i Szczecińskiego Klubu Katolików oraz działaczy zdelegalizowanego NZS Marka Bieńkowskiego i Z. Platera: przepisywała matryce ulotek i odezw, kolporterka wydawnictw podziemnych w środowisku studentów, w tym ulotek, współorganizatorka wieczornic w rocznice 11 XI (pieśni i recytacje patriotyczne) oraz Mszy za Ojczyznę w kościele św. Andrzeja Boboli, akcji kulturalnych Duszpasterstwa Akademickiego; 1983-1984 uczestniczka niezależnych pochodów 1 V i informacyjnych akcji plakatowania miasta. Po ukończeniu studiów pozbawiona prawa wykonywania zawodu zgodnie z kwalifikacjami. W VIII 1988 podczas strajków członek Grupy Pomocowej przy parafii oo. Jezuitów, dowożąca żywność i koce dla strajkujących transportowców w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, łączniczka.

Od 1990 nauczycielka religii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinie (obecnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2) oraz w VI LO im. Stefana Czarnieckiego.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (1998).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry