Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15145,Bigoraj-Ryszard.html
20.05.2024, 11:25

Bigoraj Ryszard

Ryszard Bigoraj, ur. 24 IV 1957 w Lubartowie. Absolwent Politechniki Lubelskiej, kierunek technologia budowy maszyn (1983).

1980 – XII 1981/I 1982 technolog w Narzędziowni Zakładów Wytwórczych Magnetofonów Unitra w Lubartowie.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komisji Wydz. 14 XII 1981 współorganizator strajku na swoim wydz. XII 1981/I 1982, po rozmowie ostrzegawczej z dyr. techn., zwolnił się z pracy. 1982–1990 współwłaściciel usługowego warsztatu ślusarskiego w Lubartowie. 1982–1989 hurtowy kolporter (z żoną Ewą) podziemnych wydawnictw, przywożonych z Warszawy (w tym także matryce pism przekazywane do Lublina) gł. przez Dariusza Kuźnię oraz osobiście; okazjonalnie drukarz ulotek (z żoną, D. Kuźnią i Stanisławem Jeżowskim), wykonywanych przy pomocy gumowych pieczątek przygotowanych w Unitrze. W X 1986 podjął trzykrotną próbę emisji audycji podziemnego Radia „S” w Lubartowie (m.in. z D. Kuźnią i żoną: 19 X 1986 emisja z posesji Janiny i Edwarda Bigorajów objęła zasięgiem całe miasto).

1990–1991 z-ca kierownika Urzędu Rejonowego w Lubartowie. Współzałożyciel i szef PC w rejonie Lubartów. 1991–1992 współudziałowiec i kier. piekarni Bag-Rol w Lubartowie. Od 1992 współudziałowiec Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo- Usługowego Bigoraj – Jeżowski Sj. 1998–2006 prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej.

 

Marcin Dąbrowski

Opcje strony