Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15147,Bik-Marek.html
2023-09-25, 17:59

Bik Marek

Marek Bik, ur. 21 I 1962 w Rybniku. Ukończył XIV LO w Krakowie (1982). 1984-1986 student historii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 1978 (z Jerzym Mohlem) drukował ulotki, malował napisy na murach, uczestniczył w manifestacjach. 27 IV 1980 współorganizator demonstracji na Rynku Głównym w Krakowie upamiętniającej ofiary Katynia, zatrzymany.

Od VIII 1981 współredaktor pisma młodzieży szkolnej „ViS” przy Sekcji Informacji ZR Małopolska. Od XI 1981 w KPN, współpracownik KOWzP, uczestnik Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej, członek Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Po 13 XII 1981 uczestnik strajków w zajezdniach MPK w Krakowie-Czyżynach i Krakowie-Łagiewnikach. 17 XII 1981 – VI 1982 współpracownik Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN w Krakowie; drukarz i autor tygodnika „Niepodległość. Kierownictwo Akcji Bieżącej KPN”; współorganizator demonstracji 13 III i 13 IV na Rynku Głównym; współorganizator i uczestnik akcji plakatowych, ulotkowych, malowania na murach, pomocy finansowej dla represjonowanych, działalności samokształceniowej, happeningów (1987, Gdańsk-Wrzeszcz). 24 VI 1982 aresztowany, przetrzymywany w KW MO w Krakowie, następnie w AŚ w Krakowie (w VII 1982 pobity w celi), 8 X 1982 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Krakowie na 3 lata więzienia, osadzony w ZK we Wrocławiu, następnie w Strzelinie, w IV 1983 autor listu do Rady Państwa z żądaniem nierozpatrywania wniosków o ułaskawienie jego osoby, 3 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, pobity, kilkakrotnie karany przez kolegia ds. wykroczeń grzywnami. 1983-1984 zatrudniony w Zakładzie Doświadczalnym Akademii Rolniczej w Krakowie. W XI 1984 współzałożyciel i działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. 1985-1990 hydraulik w Zakładzie Instalacji Sanitarnych w Krakowie. W X 1985 odesłał książeczkę wojskową, następnie powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, w XII 1985 odmówił złożenia przysięgi wojskowej. Współorganizator i uczestnik (19-25 II 1985) głodówki w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie; w 1985 współzałożyciel i uczestnik Ruchu Wolność i Pokój, współorganizator i uczestnik większości demonstracji i akcji Ruchu WiP w 2. połowie l. 80., w tym głodówki (13-20 IX 1987) w kościele oo. jezuitów w Bydgoszczy (o uwolnienie Oskara Kasperka i Piotra Różyckiego skazanych za odmowę służby wojskowej), działalności samokształceniowej; uczestnik spotkań w Rabce (8-9 X 1988) i Poznaniu (4-5 III 1989). W IV/V 1988 uczestnik strajku w Hucie im. Lenina, następnie w VIII 1988 współorganizator demonstracji poparcia dla strajkujących w Hucie Stalowa Wola, brutalnie pobity po manifestacji.

1990-2003 własna działalność gospodarcza, m.in. 1990-1993 właściciel księgarni w Krakowie. Uczestnik manifestacji proekologicznych (m.in. w 1991 współorganizator, uczestnik akcji protestacyjnej w Czorsztynie) i od 1994 przeciw agresji wojsk rosyjskich na Czeczeńską Republikę Iczkerii. Od 2003 w Wlk. Brytanii.

Odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1999), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

17 VIII 1982 – 31 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Konspiratorzy; 15 I 1985 – 19 XII 1987 w ramach SOR krypt. Fantasta.

 

Paweł Goleń|Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony