Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Binkiewicz Zenon Henryk

Zenon Henryk Binkiewicz, ur. 21 IV 1955 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii (1979).

1980-1981 referent ds. szkolenia w Przedsiębiorstwie Państwowym Polmozbyt w Lublinie.

Przed VIII 1980 kolporter wydawnictw KSS KOR na terenie WSK PZL Świdnik.

Od IX 1980 w „S”; członek redakcji pisma „Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Przedsiębiorstwie Państwowym «Polmozbyt» w Lublinie”; w 1981 zatrudniony w ZR Środkowo-Wschodniego jako operator techniczny.

13 XII 1981 – 20 XII 1982 w ukryciu. W 1982 współzałożyciel (z żoną Marią Binkiewicz) podziemnej drukarni Ścigana, do 1984 drukarz wydawnictw podziemnych, m.in.: „Solidarności Nauczycielskiej” (nr. 6-19), „Kontrapunktu. Pisma NSZZ «Solidarność» Szkół Wyższych w Lublinie” (nr. 1-4), „Tygodnika Wojennego” (druk z klisz otrzymywanych z Warszawy), a także ''Śpiewnika z wojny polsko-jaruzelskiej'' (cz. 3-7); prowadził szkolenia z sitodruku dla przyszłych drukarzy „Solidarności Nauczycielskiej”, „Kontrapunktu”, „Grota”. W 1986 drukarz (z żoną) serii znaczków zaprojektowanych przez Zbigniewa Strzałkowskiego z okazji poświęcenia 18 V 1986 Dzwonu Wolności w kościele NMP Matki Kościoła w Świdniku.

1983-1984 pracownik zakładu rzemieślniczego. 1985-1989 montażysta w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ired.

Od 1989 pracownik techniczny, następnie technolog w prywatnych firmach. 1992-1997 w UPR, skarbnik oddziału lubelskiego. Od 2008 członek Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego.

1982-1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Krety; 1985 przez Wydz. V WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Majsterkowicz.

 

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry