Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15154,Binkowski-Jerzy.html
2023-05-29, 07:40

Binkowski Jerzy

Jerzy Binkowski, ur. 24 IV 1948 w Zagaciu k. Radomska. Ukończył ZSZ przy Zakładach Mechanicznych Ursus (1965).

1962-1972 frezer w ZM Ursus, 1972-1973 w Zakładach Budowy Elektrowni i Górnictwa w Jaworznie, 1974-1983 na Wydz. Narzędziowni Fabryki Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 1 w Bielsku-Białej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w FSM; od IX 1980 w „S”; od X 1980 przewodniczący Koła Oddziału Imadeł w Narzędziowni FSM; 27 I – 6 II 1981 członek ochrony centrali strajku generalnego na Podbeskidziu w ZPW Bewelana.

Po 13 XII 1981 współzałożyciel (z Grzegorzem Jaroszewskim, Januszem Kudełko i Antonim Włochem), następnie przewodniczący RKW Trzeci Szereg „S” Regionu Podbeskidzie, redaktor i drukarz podziemnej edycji pisma „Solidarność Podbeskidzia”, współorganizator Radia „S” w Bielsku-Białej; 29 IX 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Bielsku-Białej, następnie w Katowicach, 23 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii.

Od XII 1984 na emigracji w USA, 1985-2001 pracownik fizyczny w firmach prywatnych, od 2001 na rencie.

Do 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOR; 1984-1985 w ramach KE krypt. Gracz.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony