Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bińkowski Krzysztof

Krzysztof Bińkowski, ur. 5 VII 1958 w Radomiu. Ukończył Wieczorową Szkołę Kształcenia Zawodowego w Radomiu (1983).

1978-1982 pracownik Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Radoskór.

VIII-IX 1980 uczestnik wieców protestacyjnych i organizacyjnych w RZPS; od IX 1980 w „S”, współzałożyciel Komitetu Założycielskiego tamże, członek Komisji Wydziałowej; delegat do MKZ w Radomiu; w VI 1981 współzałożyciel radomskiego KOWzP; 1981-1995 w KPN. Od 1980 kolporter pism niezależnych, m.in. „Gazety Polskiej”, „Drogi”, kwartalnika „Opinia”.

14 XII 1981 zatrzymany po kilkakrotnych próbach organizacji strajku w RZPS Radoskór, internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 18 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Radomiu, 23 XII 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Radomiu na 1 rok więzienia, osadzony w ZK nr 2 w Łodzi, następnie w Łęczycy i Hrubieszowie (uczestnik strajków głodowych), zwolniony 14 XII 1982; w III 1982 zwolniony z pracy. Kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Wolny Robotnik”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Gazeta Polska”, „Niepodległość”, „Tygodnik Mazowsze”). Od 1984 szef Okręgu Radomskiego KPN (do 1993), w 1985 delegat na zjazd regionalny KPN. 1983-1988 pracownik Zakładów Metalowych Łucznik im. gen. „Waltera” w Radomiu (obecnie Fabryka Broni Łucznik-Radom Sp. z o.o.); w 1983 członek Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej; jesienią 1983 organizator transportu leków i innych darów od francuskich związkowców, wśród paczek ukryto materiały poligraficzne; 1984-1986 współorganizator Mszy za Ojczyznę. Od 1983 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; 23 V 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Radomiu, 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii; w 1986 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na grzywnę za zakłócanie uroczystości 22 VII. W 1988 organizator happeningów Pomarańczowej Alternatywy. 1988-1989 pracownik prywatnego zakładu ślusarskiego, 1989-1990 ponownie pracownik RZPS Radoskór w Radomiu. 1988-1993 członek Związku Strzeleckiego.

1989-1990 członek KO Ziemi Radomskiej. W 1989 delegat na zjazd krajowy KPN. 1990-2006 właściciel firmy handlowej. 1990-1993 członek Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego; w 1991 (z Dariuszem Sońtą) inicjator wiecu przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Radomiu; w 1995 współorganizator postawienia w miejscu zbrodni krzyża upamiętniającego śmierć żołnierza antykomunistycznego podziemia zbrojnego por. Aleksandra Młyńskiego ps. Drągal. Od 2003 członek Klubu Gazety Polskiej; od 2007 skarbnik Stowarzyszenia Jagiellońskiego. 2006-2007 wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie. Od 2008 honorowy członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 2007 na zasiłku opiekuńczym.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1983-1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach KE/SOS krypt. Łysy/SOR krypt. Naiwni/SOR krypt. Dublet/SOR krypt. Berło; 1989-1990 przez Wydz. III WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Konfederat.

 

Konrad Słowiński

Opcje strony

do góry