Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Blajerski Włodzimierz

Włodzimierz Blajerski, ur. 31 I 1950 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej tamże, Wydział Prawa i Administracji (1974).

1975-1980 aplikant i asesor sądowy w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu i Lublinie, 1980-1981 radca prawny Polskiego Związku Motorowego w Lublinie, w 1985 pracownik Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 tamże.

W VII 1980 przewodniczący Komitetu Postulacyjnego, od IX 1980 w „S”, jeden z doradców MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; przewodniczący KZ w PZM; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, współprzewodniczący Zespołu ds. Praworządności i Praw Obywatelskich; przewodniczący Regionalnego KOWzP w Lublinie, XI-XII 1981 członek Rady Społeczno-Gospodarczej.

Od 13 XII 1981 w ukryciu, członek RKS, organizator i członek TZR. 22 IX 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Lublinie i AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii; zwolniony z pracy. 1986-1991 dyr. Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1986 w Tymczasowej Radzie „S” Regionu Środkowo-Wschodniego. Ok. 40 razy zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989-1991 w ZChN, prezes Regionu Lubelszczyzna, członek Zarządu Głównego. 1991-1992 dyr. Gabinetu Ministra Sprawiedliwości w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, 1992-1993 wiceminister Spraw Wewnętrznych w rządzie Hanny Suchockiej. 1991-1993 poseł RP z listy WAK, 1993-2001 prokurator apelacyjny w Lublinie, w 2001 z-ca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy w rządzie Jerzego Buzka. Od 1990 w PCK, od 2001 wiceprzewodniczący, od 2005 przewodniczący Sądu Organizacyjnego PCK. Od 1991 w Towarzystwie Przyjaciół KUL, 1991-2000 członek Zarządu TP KUL. Od 2004 prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku. Od 2005 na czele zespołu Ujawnić Prawdę, działającego pod auspicjami przewodniczącego ZR Środkowo-Wschodniego.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).

20 IX 1982 – 4 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Blekot; 1989-1990 w ramach SOR krypt. Działacz.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry