Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Blimel Janusz

Janusz Blimel, ur. 9 XII 1948 w Łodzi. Wykształcenie zasadnicze zawodowe, mechanik maszyn.

1966-1967 pracownik Łódzkiej Fabryki Maszyn Jedwabniczych Majed, 1968-1974 Zakładów Wyrobów Obiciowych Vera tamże, 1975-1976 Spomasz w Łodzi, 1977-1980 w Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil tamże, w 1980 w zakładzie rzemieślniczym, 1980-1986 w Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi.

W 1982 skazany na 15 miesięcy więzienia za malowanie haseł w okolicy Suwałk, więziony w ZK w Łęczycy; zwolniony w VIII 1983 na mocy amnestii; następnie zorganizował system ABC, system ABC, system w „S” Regionu Małopolska, trójpoziomowy, hierarchiczny system kolportażowo-informacyjny, dający możliwość szybkiego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami Związku (od centrali do każdej KZ); opracowany przez zespół pracowników Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego pod kierunkiem Bolesława Śliwińskiego. przejmowania grypsów od działaczy „S” więzionych w ZK w Łęczycy i Barczewie. W 1984 współpracownik RKW „S” Ziemi Łódzkiej, drukarz podziemnego pisma RKW „Głos Łodzi”, współorganizator akcji ulotkowych oraz wymiany wydawnictw podziemnych między Łodzią, Wrocławiem, Warszawą i mniejszymi miastami (Mikołajki). 1987-1989 pomagał przy emisji programów Radia „S”, prowadził jawny punkt kolportażu wydawnictw podziemnych na dziedzińcu kościoła oo. jezuitów w Łodzi. W l. 80. wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, karany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

1989-1990 pracownik Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w Łodzi, odpowiedzialny za poligrafię i kolportaż materiałów wyborczych.

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry