Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bober Andrzej Witold

Andrzej Witold Bober, ur. 11 I 1948 w Ciechanowie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji (1976).

1966-1967 zatrudniony w Urzędzie Telekomunikacyjnym w Olsztynie, 1967-1969 zasadnicza służba wojskowa, od XI 1969 wywiadowca Sekcji I Wydz. B SB KW MO w Olsztynie, w VI 1970 zwolniony z SB na własną prośbę, od 1970 referent w Biurze Projektowo-Badawczym Mechanizacji Rolnictwa, następnie pomocnik magazyniera, od V 1976 kierownik Działu Administracyjno-Technicznego Biura Projektów Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Olsztynie. W 1978 pomocnik murarza na budowie w RFN.

W VIII 1980 współzałożyciel MKZ w Olsztynie; od IX 1980 w „S”, od 23 IX 1980 członek Prezydium MKZ, od 27 X 1980 przewodniczący Komisji ds. Ścigania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, członek Komisji Interwencji MKZ; w V 1981 założyciel, działacz Regionalnego KOWzP, członek grupy inicjatywnej PPP; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 23 I 1982 aresztowany (z Edmundem Łukomskim – skarbnikiem ZR, i Elżbietą Obiedzińską – kasjerką ZR) pod zarzutem przywłaszczenia 2 mln zł na szkodę ZR, 19 IV 1982 zwolniony, sprawę umorzono; 19 IV 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, następnie w Kwidzynie, 14 VIII 1982 brutalnie pobity, następnie oskarżony o napaść na funkcjonariuszy Służby Więziennej, aresztowany, 6 IX 1982 – 23 V 1983 osadzony w AŚ w Elblągu, skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu na 1,5 roku więzienia (areszt zamieniono na dozór milicyjny), 17 VIII 1983 postępowanie karne umorzono na mocy amnestii. Po wyjściu pozbawiony możliwości zatrudnienia.

Od 1984 na emigracji w USA.

1981-1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Olsztynie w ramach SOR krypt. Przetarg; 1983-1986 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach KE/SOR krypt. Interwent.

Renata Gieszczyńska

Opcje strony

do góry