Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bobińska-Jaszcza Zofia

Zofia Bobińska-Jaszcza, ur. 13 I 1950 w Świdnicy. Ukończyła Technikum Chemiczne we Wrocławiu (1971).

1969-1971 pracowniczka Fabryki Okuć Budowlanych w Bystrzycy Górnej k. Świdnicy, w 1971 Dolnośląskich Zakładów Wyrobów Papierowych Dolpakart w Chojnowie, 1971-1982 laborantka w Zakładach Górniczych Polkowice.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w ZG Polkowice, w VI 1981 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, 1 VII – 13 XII 1981 członek ZR Dolny Śląsk; VIII-XII 1981 współzałożycielka i redaktorka niezależnego czasopisma „Na Bieżąco…”.

II 1982 – IV 1983 członek MKK „S” woj. legnickiego w Lubinie, wiosną i latem (z Franciszkiem Kamińskim i Zenonem Tankiewiczem) uczestniczka spotkań z kierownictwem RKS Dolny Śląsk (m.in. Władysławem Frasyniukiem, Barbarą Labudą) w sprawach współpracy, druku prasy podziemnej w Lubinie oraz przygotowań do manifestacji z okazji rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. 31 VIII 1982 współorganizatorka manifestacji w Lubinie; uczestniczka akcji ulotkowych, zbierania składek na działalność związkową, współorganizatorka (z mężem Sławomirem Jaszczą) spotkań ze znanymi opozycjonistami; w 1982 współpracowniczka Stanisława Śniega przy redagowaniu i drukowaniu „Żądła Robola”, po jego aresztowaniu autorka tekstów, wydawca dwóch numerów „ŻR”, 1982-1983 organizatorka działalności wydawniczej w Lubinie: „Solidarność Walcząca”, „Z dnia na dzień”, „Zagłębie Miedziowe. Biuletyn informacyjny Stanu Wojny”, do 1989 organizatorka i koordynatorka kolportażu niezależnych wydawnictw, m.in. pism: „Solidarność Walcząca”, „Z dnia na dzień”, „Zagłębie Miedziowe. Biuletyn informacyjny stanu wojny”, „BAR(d)AK”. 1 IX 1982 zwolniona z pracy; 1982-1987 pracownik Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego w Lubinie. Uczestniczka głodówek w parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie (22 VII 1985) i parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu (jesień 1985). 1987-1988 zatrudniona w Zakładach Przemysłu Odzieżowego Otis we Wrocławiu.

1989-1990 własna działalność gospodarcza. 1993-1995 w UPR, wiceprezes Koła, następnie Oddziału w Lubinie. 1995-2002 inspektor ds. organizacyjnych w MPEC Termal SA w Lubinie, 1998-2002 członek KZ „S” tamże. 2002-2005 na rencie, od 2005 na emeryturze.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

25 III 1983 – 16 VI 1984 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Redakcja; do 29 XI 1987 przez p. IV RUSW w Lubinie w ramach SOS krypt. Salezjanie.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Polkowice

Opcje strony

do góry