Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bobrowski Stanisław

Stanisław Bobrowski, ur. 20 III 1944 w Łyntupach (obecnie Białoruś). Ukończył Technikum Poligraficzne w Warszawie.

1961-1964 nauka zawodu zecera w Olsztyńskich Zakładach Graficznych, 1964-1967 zasadnicza służba wojskowa, 1967-1968 zecer w OZG, 1968-1981 dysponent w Prasowych Zakładach Graficznych RSW Prasa-Książka-Ruch w Gdańsku. W XII 1970 za wyrażenie sympatii dla demonstrujących w Gdańsku zatrzymany, następnie przetrzymywany przez kilka dni w AŚ w Elblągu.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ; od 15 X 1981 kierownik drukarni ZR „S” w Gdańsku.

13 XII 1981 wywiózł i ukrył część urządzeń i materiałów poligraficznych z ZR, następnie zorganizował podziemną drukarnię (we współpracy z Andrzejem Friedlem i Zygmuntem Sabatowskim), drukowali m.in. ulotki dotyczące wydarzeń Grudnia ’70, odezwę „Rodacy”, plakat z orłem skrępowanym sznurami, podziemne pismo „Solidarność” (nr 63/1). 1 II 1982 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 25 VIII 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdańsku na 4,5 roku więzienia, osadzony w ZK Koronowo, nast. ZK Potulice, 29 XI 1982 złagodzenie wyroku do 2,5 roku przez SN Izbę Wojskową w Warszawie, 20 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa (z dnia 12 V 1983). Zatrudniony jako kierowca i kolporter wydawnictw kaszubskich w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim.

Od XI 1983 na emigracji w USA; w 2004 powrócił do Polski. Obecnie na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

7 I 1971 – 10 III 1978 rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Jesień 70, nr rejestracyjny 12573; 1 II – 2 XI 1982 przez Wydział V KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Sadyba, nr rejestracyjny 42303.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry