Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15197,Bobulski-Eugeniusz.html
12.04.2024, 17:08

Bobulski Eugeniusz

Eugeniusz Bobulski, ur. 5 VII 1926 w Niedźwiadzie k. Ropczyc, zm. 16 V 2009 w Boguchwale. Ukończył Ekonomiczne Studium Pomaturalne w Rzeszowie (1956).

1951–1982 mechanik remontów maszyn WSK PZL Rzeszów, Wydz. Gł. Mechanika.

VIII – IX 1980 jeden z przywódców Komitetu Strajkowego, współautor i negocjator postulatów strajkowych w zakładzie, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego; VI – VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, nast. członek regionalnej Komisji Rewizyjnej.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa i Darłówku, 13 III 1982 zwolniony. W 1982 zmuszony do przejścia na emeryturę. 1983–1986 prace dorywcze. 1982–1988 wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany mimo złego stanu zdrowia.

Od XII 2006 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Woj. Podkarpackiego.

16 IX 1980 – 9 III 1990 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V/WOG KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta.

Michał Stręk

Opcje strony