Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bocheński Zbigniew

Zbigniew Bocheński, ur. 24 IV 1934 w Nowym Sączu. Ukończył ZSZ tamże (1952).

1952–1991 drużynowy/brygadzista w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego tamże.

W VIII 1980 uczestnik kilkugodzinnych akcji protestacyjnych w zakładzie.

Od X 1980 w „S”; od III 1981 przew. Komisji Oddz. W-21 ZNTK, członek KZ.

Po 13 XII 1981 członek podziemnej „S” (m.in. z Eugeniuszem Baranem). I/II 1982 uczestnik akcji plakatowych i ulotkowych; 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw w zakładzie, m.in. pism „Wiadomości Nowosądeckie”, „Aktualności”, „Kronika Małopolska”, „Biuletyn Małopolski”, „Homo Homini”, „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”. 1982–1989 uczestnik zbiórek pieniężnych na działalność związkową i pomoc represjonowanym, organizator pomocy żywnościowej dla ich rodzin. 1981–1984 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany (m.in. 20 XII 1981, 7 III 1984), poddawany rewizjom; grożono rodzinie. 15 IV 1984 aresztowany, osadzony w areszcie WUSW w Nowym Sączu i AŚ tamże, 26 VII 1984 zwolniony. W 1984 zwolniony z pracy, przyjęty powtórnie na gorszych warunkach. W V 1988 uczestnik przestojów w pracy w ZNTK na znak solidarności ze strajkującymi w kraju.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO w Nowym Sączu. Od 1991 na emeryturze. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Złotym Krzyżem Zasługi (1991).

27 II 1982 – 14 VII 1983 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. Malarze; 14 VII 1983 – 26 II 1987 przez Wydz. II/Wydz. V KW MO/WUSW w ramach KE krypt. Blady.

Sławomir Chmura

Nowy Sącz, Region Małopolska

Opcje strony

do góry