Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bocheński Zbigniew

Zbigniew Bocheński, ur. 24 IV 1934 w Nowym Sączu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową tamże (1952). W 1949 odmówiono mu przyjęcia do przyzakładowej szkoły kolejowej (odbywał prywatną praktykę).

1952-1991 drużynowy/brygadzista w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu.

Uczestnik kilkugodzinnych akcji protestacyjnych w ZNTK w okresie przed rejestracją „S”. Od X 1980 w „S”; III 1981 – 13 XII 1981 przewodniczący Komisji Oddziałowej W-21 ZNTK „S”, członek KZ tamże. Kolporter opozycyjnych wydawnictw.

1981-1989 członek podziemnych struktur „S” (m.in. we współpracy z Eugeniuszem Baranem). I/II 1982 uczestnik plakatowania i rozdawania ulotek; kolporter niezależnych wydawnictw na terenie ZNTK (otrzymywanych m.in. od Andrzeja Szkaradka, Tadeusza Nitki, Konstantego Konara). Uczestnik zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym, organizator dostaw żywności dla ich rodzin. 1982-1989 aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę. 1981-1984 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany (m.in. 20 XII 1981, 7 III 1984) oraz przeszukiwany (grożono konsekwencjami jego rodzinie, wywierano psychiczne naciski). 15 IV 1984 aresztowany, do 26 VII 1984 przetrzymywany w WUSW, następnie w AŚ w Nowym Sączu. W 1984 zwolniony z pracy, przyjęty powtórnie na gorszych warunkach. W V 1988 uczestnik przestojów w pracy w ZNTK na znak solidarności ze strajkującymi.

W 1989 uczestnik wieców przedwyborczych kandydatów KO „S”. Od 1991 na emeryturze.

Autor projektu racjonalizatorskiego: skrzynki rozdzielczej przewodów elektrycznych wysokiego napięcia do ogrzewania elektrycznego wagonów osobowych (1976).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1991); otrzymał dyplom od prezydenta Nowego Sącza „W 25 Rocznicę Wprowadzenia Stanu Wojennego. W Uznaniu Zasług w Budowaniu Fundamentów Wolnej i Solidarnej Polski” (2006).

14 VII 1983 – 11 III 1987 rozpracowywany przez Wydz. II/V WUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Blady.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry