Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15201,Bochra-Jan-Wladyslaw.html
2021-03-08, 13:08

Bochra Jan Władysław

Jan Władysław Bochra, ur. 9 VIII 1945 w Lublinie. Ukończył I klasę Technikum Mechanicznego w Nysie (1963).

W 1964 tokarz, szlifierz w Dziale Kuźni Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, 1965–1967 służba wojskowa, 1967–1969 ślusarz w Spółdzielni Sprzętu Medycznego Spoina w Lublinie, 1969–1984 ślusarz, tokarz narzędziowy, brygadzista w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów.

10–14 VII 1980 członek reprezentacji strajkowej w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; od 5 IX 1980 sekretarz Zakładowego Komitetu Założycielskiego, nast. sekretarz KZ, 10 IX 1980 – V 1981 członek-założyciel MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; od 3 III 1981 przewodniczący KOWZP w Lublinie; IV/V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego.

13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, Rzeszowie, Kielcach, ponownie Rzeszowie i Łupkowie, 3 XII 1982 zwolniony. Po zwolnieniu kilkakrotnie przesłuchiwany w KW MO w Lublinie; V 1983 zatrzymany. W III 1984 zwolnił się z pracy. W VI 1984 wyemigrował do USA. 1984–1986 pracownik narzędziowy portu w Nowym Jorku, 1986–1996 pracownik firmy złotniczej w tamże, 1996–1998 firmy elektronicznej, 1998–2008 pracownik narzędziowy w Stell Masters w Columbus w Ohio. Od 2008 na rencie, od 2010 na emeryturze.

10 VII 1980 – 11 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. II / III „A” KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Postulat; w 1984 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Konspiratorzy.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony