Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bochwic Teresa Maria

Teresa Maria Bochwic, ur. 11 IX 1947 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek filozofia (1971), doktorat w zakresie pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2007).

Uczestnik Marca ’68 na Wydziale Filozoficznym UW, 1976-1982 asystentka w Zakładzie Filozofii Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej. 1976-1980 kolporterka „Biuletynu Informacyjnego” KOR, „Gospodarza”, „Głosu”, przepisywaczka tekstów do „Krytyki”, kolporterka wydawnictw ROPCiO

i książek Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, w 1980 udostępniła (jednorazowo) mieszkanie na druk.

1980-1994 w „S”, 1980-1981 działaczka ruchu oświatowego w „S”, we IX 1980 założycielka „Rozmów. Informatora wewnętrznego nauczycieli zrzeszonych w NSZZ "Solidarność» Region Mazowsze”, XI 1980 – XI 1981 redaktor naczelny (wraz ze Stanisławem Jędrzejewskim), IX-X ekspert I KZD ds. edukacji i kultury narodowej, w 1981 r. współpracownik (publicystka) „Tygodnika Solidarność” i Agencji Prasowej „S”, w 1981 r. uczestnik negocjacji Krajowej Komisji koordynacyjnej Oświaty i Wychowania z Ministerstwem Oświaty i Wychowania, współpracownik Ośrodka Badań Społecznych Regionu Mazowsze.

1982 zwolniona z pracy. Od III 1982 współzałożycielka i członek (redaktor) Zespołu Oświaty Niezależnej, 1982-1989 współpracownik pism podziemnych m.in. redaktor i publicysta „KOS-a” , 1982-1989 współpracownik Radia Wolna Europa i paryskiej „Kultury”. 1982-1989 członek Komitetu Oporu Społecznego; 1982-1989 członek OKN (Oświata, Kultura, Nauka), 1983-1986 dziennikarz - reportażystka Tygodnika Katolików „Zorza”, 1985-1989 współpracownik KARTY, 1986-1991 sekretarz redakcji „Nowin Psychologicznych”, od 1987 współpracownik Archiwum Wschodniego, w kampanii wyborczej w 1989 r. reporterka Radia Solidarni w Polskim Radiu. Publicystka „Tu i teraz”.

1989-1991 dziennikarka „Tygodnika Solidarność”, 1991 pracownik Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy w Zespole Obsługi Politycznej Prezydenta RP, 1991-1993 zastępca redaktora naczelnego „Nowego Światu”, 1993-1994 zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”, 1993-1998 pracownik Biura Analiz Programowych Polskiego Radia, 1998 radca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka w Centrum Informacyjnym Rządu, 1998-2008 wykładowca Podyplomowego Studium Public Relations Uniwersytetu Warszawskiego, od 1999 pracownik naukowy Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w warszawie, 2006-2009 zastępca dyrektora Biura Programowego Polskiego Radia, od 2016 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zastępca przewodniczącego KRRiT.

Autorka publikacji książkowych m.in. Walka „Solidarności” o społeczny kształt oświaty w Polsce (pod ps. Wit Mader, Wyd. Społeczne KOS, Warszawa 1986), Narodziny i działalność „Solidarności” Oświaty i Wychowania 1980–1989 (2000).

Odznaczona Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury (2000), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

7 V 1979 – 22 IV 1988 rozpracowywana przez Wydz. III-2 KS MO / SUSW w ramach SOS/SOR krypt. Rozwiedzeni.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry