Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bochwic Teresa Maria

Teresa Maria Bochwic, ur. 11 IX 1947 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek filozofia (1971), doktorat w zakresie pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2007).

III 1968 uczestniczka wieców studenckich na Wydziale Filozoficznym UW, 1976–1982 asystentka w Zakładzie Filozofii Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej. 1976–1980 kolporterka „Biuletynu Informacyjnego” KOR, „Gospodarza”, „Głosu”, przepisywała teksty do „Krytyki”, kolporterka wydawnictw ROPCiO i książek Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a, 1980 udostępniła (jednorazowo) mieszkanie na druk.

1980–1994 w „S”, 1980–1981 działaczka ruchu oświatowego w „S”, IX 1980 założycielka „Rozmów. Informatora wewnętrznego nauczycieli zrzeszonych w NSZZ »Solidarność« Region Mazowsze”, XI 1980–XI 1981 redaktor nacz. (ze Stanisławem Jędrzejewskim), IX–X ekspertka I KZD ds. edukacji i kultury narodowej, 1981 publicystka „Tygodnika Solidarność” i Agencji Prasowej „S”, 1981 uczestniczka negocjacji KKK Oświaty i Wychowania z Ministerstwem Oświaty i Wychowania w sprawie reform oświaty, współpracownik Ośrodka Badań Społecznych Regionu Mazowsze.

1982 zwolniona z pracy. Od III 1982 współzałożycielka i członek Zespołu Oświaty Niezależnej, 1982–1989 współpracownik pism podziemnych, m.in. redaktorka i publicystka „KOS-a”, 1982–1989 współpracownik RWE i paryskiej „Kultury”. 1982–1989 członek Komitetu Oporu Społecznego, 1982–1989 członek OKN (Oświata, Kultura, Nauka), 1983–1986 dziennikarka – reportażystka tygodnika katolików „Zorza”, 1985–1989 współpracownik kręgu „Karty”, 1986–1991 sekretarz redakcji „Nowin Psychologicznych”, od 1987 współpracownik Archiwum Wschodniego, w kampanii wyborczej 1989 reporterka Radia Solidarni w Polskim Radiu. Publicystka „Tu i Teraz”.

1989–1991 dziennikarka „Tygodnika Solidarność”, 1991 pracownik Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy w Zespole Obsługi Politycznej Prezydenta RP, 1991–1993 z-ca redaktora nacz. „Nowego Świata”, 1993–1994 z-ca redaktora nacz. „Tygodnika Solidarność”, 1993–1998 pracownik Biura Analiz Programowych Polskiego Radia, 1998 radczyni szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka w Centrum Informacyjnym Rządu, 1998–2008 wykładowca Podyplomowego Studium Public Relations UW, od 1999 pracownik naukowy Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, 2006–2009 z-ca dyr. Biura Programowego Polskiego Radia, od 2016 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z-ca przew. KRRiT.

Autorka publikacji książkowych, m.in. Walka „Solidarności” o społeczny kształt oświaty w Polsce (pod ps. Wit Mader, Wyd. Społeczne KOS, Warszawa 1986), Narodziny i działalność „Solidarności” Oświaty i Wychowania 1980–1989 (2000).

Odznaczona Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury (2000), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

 

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry