Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bogucki Włodzimierz

Włodzimierz Bogucki, ur. 17 II 1928 w Stanisławowie (obecnie Ukraina), zm. 13 III 2014 w Zielonej Górze. 1964-1966 student Zawodowego Studium Administracyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1949-1952 pracownik ZUS w Zielonej Górze, 1952-1973 Wojewódzkiej Rady Narodowej tamże, 1973-1977 Urzędu Wojewódzkiego tamże, od 1977 na rencie. W 1959 oddelegowany do pracy w Punkcie Repatriacyjnym w Czerwieńsku, otrzymał nagrodę Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji. Od 1948 w ZMP. Od 1949 członek Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Instytucji Społecznych (ZZPPiIS), w 1949 przewodniczący Rady Miejscowej ZZPPiIS w Zielonej Górze, 1949-1953 wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu ZZPPiIS.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” przy Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, następnie członek KZ; członek MKZ, w VI 1981 delegat na WZD Regionu Zielona Góra, współpracownik Biura Interwencyjno-Prawnego przy ZR, oddelegowany przez ZR do Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Wojewódzkiej w Zielonej Górze; IX-XI 1981 uczestnik strajku podczas konfliktu w PGR Lubogóra, członek zespołu negocjatorów.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zielonej Górze, od 4 I 1982 umieszczony w Szpitalu przy Zakładzie Karnym we Wrocławiu, zwolniony 16 II 1982. 1984-1988 współzałożyciel podziemnego zielonogórskiego Koła Represjonowanych w Stanie Wojennym; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

W 1989 przewodniczący KO „S” w Zielonej Górze; w 1990 założyciel Koła Emerytów i Rencistów przy ZR „S”, 1990-1992 wiceprezes, 1993-1996 prezes Terenowej Komisji Emerytów i Rencistów; w 1990 założyciel Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy w Zielonej Górze, w 1993 Komitetu Wyborczego BBWR tamże. Od 1993 na emeryturze. W 1993 inicjator, założyciel Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, współzałożyciel oddziałów wojewódzkich SORSW w 10 województwach, od 1996 prezes Zarządu Głównego SORSW; w 1997 założyciel Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w latach 1980-1990 z siedzibą w Gdańsku, od 2000 honorowy prezes tegoż. Od 1994 prezes Lubuskiej Rodziny Katyńskiej.

Odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2000), Krzyżem Sybiru (2002), Medalem Pro Memoria (2004), Krzyżem Semper Fidelis (2005).

 

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry