Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Boguski Dariusz

Dariusz Boguski, ur. 31 V 1958 w Białymstoku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, kierunek filologia polska.

Od końca 1980 współredaktor, autor do niezależnego pisma NZS Filii UW „Przy budowie”. W III 1981 podczas kryzysu bydgoskiego członek KS studentów Filii UW; od IV 1981 redaktor „Biuletynu Informacyjnego MKZ/ZR/TKR Białystok NSZZ «Solidarność»”; w 1981 współzałożyciel Uczelnianego KOWzP, 25 V 1981 uczestnik pikiety KOWzP przed KW PZPR w obronie aresztowanych działaczy KPN; w 1981 założyciel pierwszej niezależnej oficyny w Białymstoku Wydawnictwo Białostockie, wydawca ''Dziejów sprawy Katynia'' Jerzego Łojka.

Po 13 XII 1981 współorganizator wywiezienia z siedziby ZR i ukrycia powielaczy, maszyn do pisania, papieru, pieczątek i dokumentów, zaangażowany w uruchomienie pierwszej w Białymstoku podziemnej drukarni, od 1982 w wydawanie niezależnego „Biuletynu Informacyjnego”; współorganizator kolejnych podziemnych drukarń powielających większość z kilkunastu ukazujących się w stanie wojennym białostockich pism podziemnych, m.in.: „Nasz Głos”, „Goniec Wojenny”, „Wiadomości Bieżące”. Od 20 III 1982 członek TKR „S”; zaangażowany (z Romanem Wilkiem, Stanisławem Przestrzelskim i Krzysztofem Burkiem) w działalność Białostockiej Oficyny Wydawniczej (w stanie wojennym 6 książek). Poszukiwany listem gończym przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Białymstoku. Latem 1982 wydawca (z K. Burkiem) jednego nr. podziemnego pisma „Rzeczpospolita Samorządna”. 11 VIII 1982 zatrzymany w punkcie kolportażu, przetrzymywany w areszcie KW MO, nast. w AŚ w Białymstoku (pobity za odmowę zgolenia brody), 21 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. Po wyjściu współorganizator druku pism podziemnych, 8 XII 1983 na krótko zatrzymany w związku z wpadką drukarni, 16 II 1984 aresztowany pod zarzutem druku i rozpowszechniania „Biuletynu Informacyjnego”, 30 V 1984 zwolniony. 1985-1987 pracownik firmy wyrabiającej znicze nagrobkowe, zaopatrzeniowiec w firmie budowlanej, 1987-1988 wydawca i redaktor niezależnego kwartalnika społeczno-politycznego „Bez Debitu”, autor (ps. Marek Rokita). Współtwórca ruchu Społecznych Towarzystw Gospodarczych. W 1988 założyciel Zakładów Wydawniczych Versus.

W 1990 członek założyciel KLD, 1991-1993 poseł RP z listy KLD, od 1993 w UW. 1995-2000 kierownik Projektu Ukraina-Rosja w Orkla Media, przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Wydawniczo-Handlowej Edytor SA, wydawcy „Kuriera Porannego”. Od 2000 w PO. Od 2001 menadżer-doradca w zakresie własnej działalności gospodarczej.

1980-1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Organizacja; 1981-1984 przez Wydz. III-A/V KW MO/WUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Odrodzenie; 1984-1985 przez Wydz. V WUSW w Białymstoku w ramach KE krypt. Filolog; 1987-1989 przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Publicyści.

 

Tomasz Danilecki

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry