Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15242,Borkowski-Bogdan.html
2023-10-04, 01:48

Borkowski Bogdan

Bogdan Borkowski, ur. 27 VII 1954 w Dębicy. Absolwent Technikum Mechanicznego w Gorzeniu k. Wadowic (1973).

1969-1972 praktykant w Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie, 1972-1974 mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych w Zakładach Elementów Obrabiarkowych w Wadowicach, 1974-1982 brygadzista hydrauliki siłowej na Wydz. Mechaniczno-Konstrukcyjnym Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. 1974-1981 w PZPR.

29-31 VIII 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w HK, wiceprzewodniczący KS, od 3 IX 1980 wiceprzewodniczący MKR w HK, 11 IX 1980 z ramienia MKR sygnatariusz Porozumienia Katowickiego (podpisanego z komisją rządową w HK), od 17 IX 1980 wiceprzewodniczący MKZ przy HK; od IX 1980 w „S”, współpracownik zespołu opracowującego statut „S” HK, członek Komitetu Założycielskiego w HK, przewodniczący Komisji Wydziałowej (Wydz. Mechaniczno-Konstrukcyjny), wiceprzewodniczący KZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, VIII-XI 1981 oddelegowany do pracy w Drukarni Związkowej w HK, odpowiedzialny za sprawność pracy drukarni, w tym druk „Wolnego Związkowca”, od XI 1981 współorganizator druku „Wolnego Związkowca” na Wydz. Mechaniczno-Konstrukcyjnym HK.

13 XII 1981 zatrzymany w Katowicach, przesłuchiwany w KW MO; 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach, w VII 1982 zwolniony; zwolniony z pracy z nakazem opuszczenia służbowego mieszkania.

Od 9 X 1982 na emigracji w USA (Minnesota), 1983-1984 pracownik firmy produkującej tworzywa sztuczne, 1984-1987 mechanik w firmie produkującej koperty w St. Paul, od 1987 projektant i konstruktor zautomatyzowanych urządzeń i maszyn w Drukarni Książek w St. Paul.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony