Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15245,Bork-Tadeusz.html
2023-06-05, 18:45

Bork Tadeusz

Tadeusz Bork, ur. 22 III 1952 w Sopocie. Ukończył Technikum Mechanizacji i Eksploatacji Portów Morskich w Gdańsku (1972).

Od 1966 pracownik Portu Gdańskiego.

Od IX 1980 w „S”.

13-19 XII 1981 organizator strajku w Porcie Gdańskim, po jego pacyfikacji współtwórca i aktywny działacz podziemnych struktur „S” na terenie Portu Gdańskiego; organizator pomocy dla represjonowanych. Współtwórca podziemnego dwutygodnika „Portowiec”, brał udział w produkcji podziemnych pism „Polibuda” i „Nasz Czas”; wraz z żoną złożył kilkanaście tys. książek, fotografował wszystkie ważniejsze wydarzenia i uroczystości związkowe. 1 VIII 1985 organizator strajku na terenie Portu Gdańskiego przeciw podwyżkom cen. 2-krotnie zwalniany z pracy i przywracany przez Sąd Pracy. Od XII 1987 z upoważnienia TKZ Portu Gdańskiego podjął jawną działalność związkową. Przez kilka kadencji członek Prezydium KZ Portu Gdańskiego, od V 1989 przewodniczący Rady Pracowniczej.

Obecnie dyr. Przedsiębiorstwa Usług Portowych Rezerwa Sp. z o.o. w Gdańsku.

 

Adam Borowski

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony