Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15246,Boron-Piotr-Maria.html
2023-12-11, 22:50

Boroń Piotr Maria

Piotr Maria Boroń, ur. 6 VIII 1955 w Krakowie, zm. 28 XII 2017 w Tyńcu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa i Administracji (1982).

1972–1988 współpracownik konspiracyjnego Oddziału Krakowskiego Związku Legionistów Polskich, 1976–1981 członek kierownictwa Akcji na rzecz Niepodległości, od 1976 współpracownik KOR/KSS KOR, od 1977 SKS, ROPCiO, od 1978 Instytutu Katyńskiego, od 1979 Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu, RMP, KPN. Od 1976 wydawca i kolporter niezależnych wydawnictw; w 1976 współzałożyciel Niepodległościowego Instytutu Wydawniczego (występującego również pn. WSP Życie) gdzie opublikowano m.in. książki: Czesław Miłosz, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada (1979), Jerzy Jedlicki, Antynomie liberalnej koncepcji wolności (1979), Jan Nowak-Jeziorański, Polska pozostała sobą (1981); w 1979 redaktor i drukarz niezależnego pisma „Reduta”. 1979–1991 współpracownik władz RP na uchodźstwie, m.in. Ryszarda Kaczorowskigo, Walerego Choroszewskiego, Kazimierza Sabbata, Bohdana Wendorffa. W VI 1980 współinicjator powołania Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, do 1987 członek władz, w ramach którego organizator wystaw historycznych, przeglądów filmowych (w 1985 filmów archiwalnych o J. Piłsudskim), koncertów; redaktor biuletynu historycznego „Sowiniec”. Organizator i współorganizator manifestacji rocznicowych oraz demonstracji (m.in. 16 X wybór kard. Karola Wojtyły na papieża, 11 XI). W l. 70. i 80. organizator koncertów patriotycznych i religijnych, uczestnik m.in. festiwali Sacrosong. W VI 1979 podczas papieskiej mszy na krakowskich Błoniach uczestnik akcji wypuszczenia za pomocą balonów meteorologicznych sztandaru z orłem w koronie po jednej stronie i znakiem Polski Walczącej po drugiej; we IX 1980 współorganizator akcji „Braciom na otuchę” (m.in. na Grupie Litewskiej pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie zawisły flagi Polski, Estonii, Litwy i Łotwy).

Od X/XI 1980 współpracownik, od 9 I 1981 pracownik Sekcji Informacji MKZ w Krakowie, członek „S”, uczestnik systemu kolportażu ABC, od IV 1981 w Sekcji Kultury MKZ/ZR Małopolska, organizator imprez związkowych, uroczystości patriotycznych, przywracania monumentów niepodległościowych; od III 1981 przew. KZ Pracowników Etatowych „S” Regionu Małopolska, wiceprzew. KKK Pracowników Etatowych „S”. W 1981 współzałożyciel Towarzystwa im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu (w 1984 zdelegalizowanego), 1982– 1984 członek władz; współinicjator wznowienia rocznicowych Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej, w 1981 z-ca komendanta, w 1982 komendant marszu. Od 29 IX 1981 małopolski koordynator Klubów Służby Niepodległości.

13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, areszcie KW MO w Krakowie i Załężu k. Rzeszowa, 25 III 1982 zwolniony, nast. w ukryciu (od lata 1982 do jesieni 1983). 1982–1989 przew. TKZ Pracowników Etatowych Regionu Małopolska; organizator pomocy b. pracownikom „S” represjonowanym i ukrywającym się, samokształcenia z zakresu historii, akcji ulotkowych, malowania haseł na murach; kolporter m.in. „Spotkań”, „Solidarność Narodu”; 1983– 1990 organizator mszy za Ojczyznę, m.in. w kościołach Nawiedzenia NMP i Zwiastowania NMP w Krakowie oraz NSPJ i św. Kazimierza w Nowym Sączu. III 1982– jesień 1983 i 1987– 1989 brak możliwości zatrudnienia, kilkakrotnie przesłuchiwany. 1983–1987 instruktor ds. wydawniczych w Wydawnictwie Scena Ludowa, zwolniony z pracy. 1986–1991 autor w londyńskim „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” i „Rzeczpospolitej Polskiej”. W 1988 współzałożyciel Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego, nast. prezes i wiceprezes. IV/V 1988 doradca strajkujących w HiL; od 1989 w Społecznym Towarzystwie Oświatowym, w l. 90 członek Zarządu Głównego STO; od XII 1989 – 1995 w Stronnictwie Wierności Rzeczypospolitej – KSN.

Po 1989 współinicjator Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie; 1991–1993 pracownik Instytutu Przemysłowo-Handlowego Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego; 1996–2001 doradca prawny w Społecznej SP nr 1; 1999–2010 członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; 2001–2008 z-ca dyr. ds. naukowych Muzeum AK w Krakowie, od 2008 gł. specjalista ds. pozyskania zbiorów i kontaktów ze środowiskami kombatanckimi tamże. Inicjator i twórca ponad 30 tablic oraz monumentów patriotycznych i religijnych m.in. w Krakowie, Warszawie i Nowym Sączu. Organizator wystaw historycznych, koncertów i przeglądów filmowych; redaktor nacz. serii wydawniczej TJP „Na Szlaku Niepodległości”.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014), Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Medalem Pro Memoria (2005).

25 VII – 9 X 1980 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Chadecja; 8 X 1981 – 2 XII 1983 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Legionista.

Jan Szpil, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony