Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borowczak Jerzy

Jerzy Borowczak (właśc. Stanisław Jerzy), ur. 15 XI 1957 w Białogardzie. Ukończył Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku (1985).

1974-1976 uczeń zespołu przysposobienia rolniczego w Dobrowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Tychowie k. Białogardu (1977). Po ukończeniu nauki zdał egzamin końcowy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną (1977). 10 II 1976 – 27 X 1977 traktorzysta w Spółdzielni Usług Rolniczych w Białogardzie, 27 X 1977 – 17 X 1979 zasadnicza służba wojskowa (w wojskach ONZ na Wzgórzach Golan). XI 1979 – 1982 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od 1980 współpracownik WZZ Wybrzeża.

14-31 VIII 1980 współorganizator (z Bogdanem Borusewiczem, Bogdanem Felskim i Ludwikiem Prądzyńskim) strajku w SG, członek zakładowego KS; od IX 1980 w „S”, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego w SG, od 1981 wiceprzewodniczący KZ.

13-16 XII 1981 współorganizator strajku w SG. 20 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, zwolniony w III 1982; 11-12 X 1982 współorganizator strajku w SG przeciwko delegalizacji „S”, zwolniony z pracy. 1983-1985 zatrudniony w krakowskim Przedsiębiorstwie Geologicznym Budownictwa Wodnego Hydrogeo Oddział w Gdańsku, następnie w Oddziale w Szczecinie, 1985-1989 w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych Świetlik (następnie SPUW Gdańsk). W V 1988 współorganizator strajku w SG.

W 1989 przywrócony do pracy w SG. 1991-2001 przewodniczący KZ „S”; 1990-2000 delegat na kolejne WZD Regionu Gdańsk i KZD, 1995-1998 członek KK. W 1993 współzałożyciel stowarzyszenia Bezpartyjny Blok Wspierania Reform. 2000-2001 poseł RP z listy RS AWS (na miejsce zmarłej Franciszki Cegielskiej). 2000-2004 prezes Stoczniowego Klubu Sportowego Polonia Gdańsk, od 2002 dyr. Fundacji Centrum Solidarności. Od 2006 w PO, radny Miasta Gdańsk z listy PO.

Honorowy Obywatel Miasta Gdańska (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Od 8 VIII 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Wojak; od 18 VII 1983 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku; 8 XII 1983 – 25 III 1985 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Słuchacz.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry