Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15249,Borowik-Marek-Andrzej.html
20.05.2024, 11:08

Borowik Marek Andrzej

Marek Andrzej Borowik, ur. 1 XII 1950 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1973).

1973–1975 urzędnik Dep. Społeczno-Administracyjnego MSW, 1975–1977 dzierżawca pieczarkarni, 1977–1979 właściciel gospodarstwa rolnego. 1977–1980 działacz KIK w Warszawie; 1978– 1980 współorganizator spotkań w duszpasterstwie parafialnym kościoła św. Katarzyny w Warszawie. Od 1978 współpracownik KSS „KOR” (transport druków, kolportaż), 1979–1980 współzałożyciel i organizator zaplecza techn. Niezależnej Spółdzielni Wydawniczej; 1979–1986 bez stałego zatrudnienia, utrzymywał się z prac na rzecz podziemia.

VIII 1980 drukarz ulotek i petycji strajkujących zakładów; X 1981 reprezentant (z Grzegorzem Bogutą) NOW-ej na Targach Książki we Frankfurcie.

13 XII 1981 internowany, do IX 1982 przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1983–1986 członek kolegium redakcyjnego i współorganizator zaplecza techn. wydawnictwa NOW-a; współorganizator nagrywania kaset audio (Nowakaseta) i wideo (Videnowa); wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom. 1986–1991 współwłaściciel oficjalnie zarejestrowanego wydawnictwa Verba.

1989 współpracownik KO, drukarz ulotek i plakatów na wybory 4 VI, 1990–1994 delegat na Warszawski Sejmik Samorządowy, członek Prezydium Sejmiku, przew. Unii Miasteczek Polskich, Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego i zespołu ds. finansów gminnych Sejmiku, delegat Polski do Związku Regionów Rady Europy. 1990–1991 w ROAD, radny Gminy Jabłonna, 1991– 1994 wójt tejże. Od 1995 właściciel firmy Doradztwo Finansowe. Członek SWS.

Wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Od 31 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-2 KS MO w ramach SOR krypt. Grzyb.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony