Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15252,Borowska-Monika-Urszula.html
2023-01-26, 22:39

Borowska Monika Urszula

Monika Urszula Borowska (od 1987 Borowska-Kolankiewicz), ur. 27 II 1948 w Studziankach k. Białegostoku. Ukończyła LO w Gołdapi (1966), Studium Kulturalno-Oświatowe w Białymstoku (1978).

1971-1975 inspektor działu organizacji i techniki pracy w WSS Społem w Białymstoku, 1975-1978 inspektor w PIH tamże, 1978-1985 specjalista ds. kulturalno-oświatowych w Rominckim Kombinacie Rolnym w Gołdapi. 1978-1980 w ZSMP, wiceprzewodnicząca Koła.

Od X 1980 w „S”; organizatorka i przewodnicząca KZ w RKR w Gołdapi; w VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Pojezierze. Do 1989 kolporterka pism podziemnych, m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Kresu”, „Robotnika”, „Solidarności Walczącej”. W IV 1983 skierowała (z Janem Martyńskim i Elżbietą Pajewską) pismo do dyrekcji RKR, żądając przekazania pieniędzy „S” na odbudowę kościoła w Gołdapi. Od 1983 kolporterka ulotek, znaczków poczt podziemnych, tzw. cegiełek na pomoc represjonowanym. 1983-1989 zwolniona z pracy, inwigilowana, przesłuchiwana, wielokrotne rewizje w mieszkaniu, skazywana przez kolegium ds. wykroczeń. 1984-1989 współorganizatorka Mszy za Ojczyznę w Gołdapi, uczestniczka Mszy za Ojczyznę w parafii św. Leona w Gołdapi, parafii św. Aleksandra w Suwałkach, parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli, parafiach warszawskich; w VI 1985 kolporterka ulotek nawołujących do bojkotu wyborów. 1985-1991 zajmowała się różną prywatną działalnością usługową i handlową. Od 1985 współorganizatorka i przewodnicząca RKW „S” Region Pojezierze (początkowo pod ps. Julian Kozłowski, od 1987 RKW prowadziła działalność jawną), udostępniła mieszkanie na oficjalną siedzibę RKW; współzałożycielka reaktywowanego w 1986 „Kresu”; od 1986 współorganizatorka działalności wydawniczej i sieci kolportażu, drukarz, udostępniła mieszkanie na druk wydawnictw i ulotek RKW; od 1987 członek krajowej Komisji Interwencji i Praworządności „S”. Od 1987 w Solidarności Walczącej. W V 1988 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; współorganizatorka akcji propagandowej nawołującej do bojkotu wyborów w 1988; w X 1988 pobita przez ZOMO po Mszy za Ojczyznę w Warszawie.

Od 11 II 1989 przewodnicząca MKO „S” w Gołdapi, od 16 IV 1989 przewodnicząca TZR Pojezierze, w V 1989 otrzymała (z Janem Bacewiczem i Jarosławem Słomą) pełnomocnictwo L. Wałęsy do odbudowy struktur „S” w woj. suwalskim, organizatorka sprzeciwu wobec narzucenia Regionowi przez KO kandydatur do parlamentu. 9 VII 1989 podczas WZD w Olecku złożyła dymisję z funkcji przewodniczącej TZR i wystąpiła z „S”. IX-X 1989 przewodnicząca KS w RKR w Gołdapi, próbowała założyć Solidarność ’80 Region Pojezierze; wydawca (z Wiesławem Kolankiewiczem) pisma „Wakat. Dawniej Kres”. 1993-2000 w Wielkiej Brytanii. Od 2001 na rencie, następnie na emeryturze.

1983-1989 rozpracowywana w ramach KE krypt. Klara.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Gołdap

Opcje strony