Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bortnik Zbigniew Paweł

Zbigniew Paweł Bortnik, ur. 9 VI 1932 w Horodnicy k. Tarnopola (obecnie Ukraina), zm. 2 II 2014 w Przemyślu. Ukończył Technikum Rolnicze w Przemyślu (1973).

1946 uczestnik strajku gimnazjalistów w Bochni przeciwko aresztowaniu studentów – uczestników demonstracji 3 V w Krakowie.

1968–1969 zootechnik w Tuczarni w Wierzawicach k. Leżajska (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Rzeszowie), 1969–1970 w Bazie Opasowo-Wypasowej w Kalnicy k. Zagórza (Państwowe Zakłady Mięsne w Sanoku), 1970–1974 w Stadninie Koni w Stubnie k. Przemyśla, 1974–1977 specjalista ds. bezpieczeństwa pracy PGR Hruszowice, 1977–1985 w Stadninie Koni w Stubnie.

Od X 1980 w „S”, współzałożyciel Tymczasowej Komisji Zakładowej, nast. przew. KZ, XI 1980–VI 1981 członek Sekcji Rolnej „S” przy MKZ w Rzeszowie, V–XII 1981 członek KKK „S” Pracowników Rolnictwa, VI–VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów, członek ZR, IX–X delegat na I KZD, od VII 1981 wiceprzew. ZR Rzeszowskiego NSZZ „S”.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 26 VI 1982. Po wyjściu wniósł pozew o zniesławienie przeciwko Andrzejowi Ryczajowi, autorowi paszkwilu w biuletynie KW PZPR w Rzeszowie „Serwis Informacyjny. Materiały przeznaczone do użytku wewnątrzpartyjnego”, VII 1984 wygrał tenże proces w Sądzie Wojewódzkim, po rewizji także w Sądzie Najwyższym. 1982–1989 współorganizator kolportażu prasy oraz wydawnictw podziemnych w Stubnie, Przemyślu i Rzeszowie (m.in. „Solidarność Trwa”, „Busoli”, „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „Hutnika”, „Z Dnia na Dzień” i „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”). 1985–1997 na rencie.

Od I 1989 sekretarz RKW/TZR NSZZ „S” województwa przemyskiego. Od IV 1989 przew. KO „S” województwa przemyskiego, od I 1990 Rady Wojewódzkiej KO „S” województwa przemyskiego.

Od 1997 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

11 X 1980–21 III 1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut; 31 XII 1981–15 IV 1985 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Wici; 26 XI 1985–7 X 1989 przez Wydz. VI WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Miś.

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Region Rzeszów, Rzeszów, Przemyśl, Stubno

Opcje strony

do góry