Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15261,Borucki-Ryszard.html
2023-02-06, 10:58

Borucki Ryszard

Ryszard Borucki, ur. 17 II 1951 w Międzyrzeczu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1974).

1975-1983 konstruktor elektronik w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku przy Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych Unitra-Biazet.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w BZPT Unitra-Biazet. Od IX 1980 współorganizator i uczestnik strajków w BZPT Unitra-Biazet.

14 XII 1981 współorganizator strajku w BZPT Unitra-Biazet, przewodniczący KS; 9 I 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku na 1,5 roku więzienia i pozbawienie praw publicznych na 3 lata, po wyjściu zatrudniony na dawnym stanowisku. W VI 1983 wystąpił o zezwolenie na wyjazd do USA, otrzymał zgodę z zastrzeżeniem powrotu jako osoba przejawiająca wrogą postawę wobec PRL, negatywnie oddziałująca na otoczenie.

Od XI 1983 na emigracji w USA.

14 XII 1982 – 30 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Odwet.

Jerzy Autuchiewicz

Region Białystok, Białystok

Opcje strony