Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borysewicz Stefan

Stefan Borysewicz, ur. 17 IX 1942 w Mirze (obecnie Białoruś). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1995) oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy (1996).

1964-1977 pracownik KWB Adamów, od 1977 KWB Bełchatów.

Na przełomie VIII/IX 1980 pełnomocnik MKR w Hucie Katowice ds. organizowania WZZ na terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, następnie w „S”, do II 1981 wiceprzewodniczący KZ. W 1981 delegat na I WZD Regionu Piotrków Trybunalski, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu, zwolniony w VIII 1982. Kolporter wydawnictw podziemnych, współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin.

Od V 1997 członek Komisji Rewizyjnej w KWB Bełchatów, 2003 – VII 2006 członek Komisji Rewizyjnej Międzyzakładowej Komisji „S” w Holdingu Górniczo-Energetycznym BOT (Bełchatów-Opole-Turów) KWB Bełchatów SA. 1998-2002 w RS AWS.

Wyróæniony odznaką Zasłużony dla Górnictwa RP (1999), odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2002).

23 XII 1980 – IV 1985 rozpracowywany przez p. V KM MO/RUSW w Bełchatowie w ramach SOS krypt. Żeglarz.

 

Region Ziemia Piotrkowska, Bełchatów

Opcje strony

do góry