Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borysewicz Stefan

Stefan Borysewicz, ur. 17 IX 1942 w Mirze k. Stołpiec (obecnie Białoruś). Ukończył Technikum Mechaniczne w Skierniewicach (1964), absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa i Administracji (1995).

1964–1977 stażysta, sztygar zmianowy, inspektor nadzoru w KWB Adamów w Turku, 1977–2007 inspektor nadzoru energomaszynowego, kierownik Działu Kadr i Zatrudnienia, nast. Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej w KWB Bełchatów.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od II 1981 członek KZ, 18–22 XII 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim, od VI 1981 delegat na I WZD Województwa Piotrkowskiego, członek ZR, 29 VII 1981 współorganizator marszu głodowego w Bełchatowie.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie, 24 VIII 1982 zwolniony. 1982–1989 kolporter podziemnych pism: „Solidarność Wojenna”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin. 1982–1989 poddany szykanom, inwigilacji, w miejscu pracy pozbawiony awansu i podwyżek wynagrodzenia.

1998–2002 w AWS. 1999–2000 i od 2002 członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie, 2000–2002 członek rady nadzorczej Elektrowni Jaworzno III. 2003–2007 członek Komisji Rewizyjnej Międzyzakładowej Komisji „S” w Holdingu Górniczo-Energetycznym (Bełchatów-Opole-Turów) KWB Bełchatów SA, od XII 2007 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1980–1985 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim/p. V RUSW w Bełchatowie w ramach SOS krypt. Żeglarz; 1980–1985 przez KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim/p. V RUSW w Bełchatowie w ramach SO krypt. Budosol; 1980–1984 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/p. V RUSW w Bełchatowie w ramach SOS krypt. Naprawiacz; 1982–1987 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim/p. V RUSW w Bełchatowie w ramach SO krypt. Witryt; 1987–1989 przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim/p. V/Wydz. V RUSW w Bełchatowie w ramach SOR krypt. Optymiści.

Milena Przybysz|Hanna Tazbir

Region Ziemia Piotrkowska, Bełchatów

Opcje strony

do góry