Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borzęcki Andrzej

Andrzej Borzęcki, ur. 1 VI 1932 we Lwowie, zm. 27 X 2003 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1955) oraz Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa (1962).

W 1955 tłumacz (z franc.) w Polskim Komitecie Organizacyjnym V Światowego Festiwalu Młodzieży w Warszawie. Od 1974 redaktor w Państwowym Wydawnictwie Naukowym w Krakowie. 1952-1956 w ZMP; 1957-1960 w ZMS; 1957-1976 w ZNP.

We IX 1980 współinicjator powstania „S” w PWN, przewodniczący Komitetu Założycielskiego. 15 IX 1980 delegat krakowskich wydawnictw (Wydawnictwo Literackie, PWM, PWN, Ossolineum, Znak) na zebranie założycielskie MKZ „S”; członek Sekcji Informacji MKZ następnie szef Sekcji Programowej. Od 15 X 1980 oddelegowany do pracy w „S” MKZ Małopolska w związku z wyborem do MKZ Kraków. 1980-1981 członek redakcji „Gońca Małopolskiego”; w 1981 w redakcji Biuletynu Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek Prezydium ZR, kierownik Sekcji Programowej, odpowiedzialny również za współpracę ZR z NZS, NSZZ „S” RI, NSZZ „S” IRz; delegat na I KZD. Ekspert i doradca z ramienia ZR w czasie strajków studenckich na UJ.

13 XII 1981 – 5 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wiśniczu Nowym i Rzeszowie-Załężu. Od 8 III 1982 ponownie pracownik PWN.

Od 6 VII 1981 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Redaktor.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry