Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Brycki Wiesław

Wiesław Brycki, ur. 29 VI 1952 w Wysokiem Maz. Ukończył ZSZ w Olsztynie (1971).

Od 1968 pracownik olsztyńskich przedsiębiorstw, m.in. 1975-1994 Zakładów Mięsnych.

Od IX 1980 w „S”; od IX członek KZ, członek Prezydium, skarbnik MKZ Olsztyn; w 1981 pracownik Komisji Interwencji ZR.

12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie i Kwidzynie, zwolniony na początku XII 1982. Od 1986 współorganizator jawnych struktur „S” w Olsztynie, 1988-1989 przewodniczący MKO, następnie TZR Warmińsko-Mazurskiego.

1989-1996 członek KZ w ZM, do 1994 delegat na WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, 1990-1994 członek ZR, do 1992 przewodniczący ZR, delegat na KZD, członek KK. 1998-2002 właściciel firmy Techserwis w Olsztynie, 2002-2005 pracownik firmy Video-Lux tamże, od 2005 bezrobotny. W 2002 członek założyciel Konwentu „S” przy Instytucie Lecha Wałęsy.

1980-1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Olsztynie w ramach SOS krypt. Sekretarz, zdjęto z ewidencji 28 II 1981; od 6 X 1980 przez Wydz. V KW MO w Olsztynie w ramach sprawy krypt. Agrokompleks; 1981-1983 przez

Wydz. V KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach sprawy krypt. Stragan; 1 II 1982 – 1989 przez Wydz. V/p. VI KW MO/RUSW w Olsztynie w ramach SOS.

 

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry