Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15301,Brylowski-Pawel-Jan.html
2023-10-01, 00:29

Bryłowski Paweł Jan

Paweł Jan Bryłowski, ur. 29 VIII 1949 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej tamże, Wydział Prawa i Administracji (1971); w 1978 aplikacja sędziowska, w 1979 tytuł radcy prawnego.

W III 1968 uczestnik wiecu studenckiego w Miasteczku Akademickim w Lublinie. 1971-1972 aplikant w Prokuraturze Rejonowej we Włodawie. 1972-1976 pracownik Dyrekcji Inwestycji Miejskich Północ-Lublin, 1976-1982 Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Chełmie z siedzibą w Lublinie. 1979-1982 radca prawny w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Lublinie, 1982-1990 w Lubelskich Fabrykach Wag. Od 1976 kolporter wydawnictw niezależnych.

XI 1980 – II 1981 przewodniczący Rady Zakładowej ZZ Pracowników Budownictwa w Wojewódzkiej Dyrekcji RMiOW. Od II 1981 w „S”; przewodniczący KZ w swoim miejscu pracy.

14 XII 1981 – I 1982 w ukryciu. 1982-1989 działacz TKZ w LFW. W 1982 współorganizator samorządu radców prawnych na terenie Lubelszczyzny. 1983-1990 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w 1985 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1986-1990 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W 1985 współzałożyciel podziemnego wydawnictwa Fundusz Inicjatyw Społecznych, do 1989 organizator działalności wydawniczej i sieci kolportażu. Za pośrednictwem brata, Jana Bryłowskiego, współpracownik prasy podziemnej, zbierał informacje dla „PWA”.

W 1989 wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie ds. wyborów parlamentarnych. W V 1990 wystąpił z „S”. 1990-1992 dyr. Wydz. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. 1990-1993 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin. 1990-1994 członek Lubelskiego Sejmiku Samorządowego i radny Miasta Lublin z listy KO, 1994-2002 Lubelskiego Forum Samorządowego, od 2006 PO. 1992-1993 prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Turka w Lublinie. 1993-1994 wiceprezydent Lublina, 1994-1998 prezydent Lublina. 1991-2001 członek Rady Regionalnej UD, UW w Lublinie, 1997-2001 przewodniczący Regionu UW w Lublinie. W 1996 wpisany na listę adwokatów. 1997-2001 poseł RP z listy UW. Od 2002 właściciel kancelarii adwokackiej. Od 2008 członek Zarządu Miejskiego Powiatowego PO w Lublinie i przewodniczący klubu radnych PO w Radzie Miasta Lublin.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony