Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Brysiak Roman

Roman Brysiak, ur. 1 X 1952 w Borownie k. Radomska. Absolwent Studium Poligraficznego w Warszawie, redaktor techniczny (1984).

Członek ZMS. 1968-1992 składacz ręczny w Olsztyńskich Zakładach Graficznych.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 kolporter (z: Danutą Gulką, Haliną Pietkiewicz, Janiną Sidor, Ireną Michalską) podziemnego pisma „Rezonans”, uczestnik grupy organizującej pomoc dla internowanych pracowników OZG: Józefa Nowaka, Andrzeja Zarzyckiego i ich rodzin; 26 VIII 1982 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ KW MO w Olsztynie, następnie aresztowany, 6 XI 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Olsztynie na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Barczewie, następnie w Braniewie, 28 III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata.

1992-1999 pracownik Zakładu Poligraficznego w Olsztynie, od 1999 na zasiłku przedemerytalnym.

Renata Gieszczyńska

Olsztyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry