Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Brzechczyn Krzysztof

Krzysztof Brzechczyn, ur. 5 VII 1963 w Kaliszu, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Historii (1987), w 1995 doktorat z filozofii, w 2005 habilitacja, od 2009 profesor nadzwyczajny UAM, a od 2014 profesor tytularny.

IX-XII 1981 redaktor pisma samorządu uczniowskiego Liceum Ekonomicznego w Kaliszu „Głos Ucznia”.

1983-1985 w samorządzie studenckim UAM, redaktor naczelny gazetki ściennej Samorządu Studenckiego „Paranoik”, kolporter wydawnictw podziemnych. 1985-1986 w redakcji pisma Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość „Strzecha”, 1986-1987 współpracownik tegoż pisma, autor artykułów w pismach podziemnych: „Cordis”, „Przyjaciel Nauk”, „Spartakus”, „Głos Poznańskich Liberałów”, „Czas Kultury” i „Strzecha”. 1987-1990 nauczyciel historii w SP nr 11 w Kaliszu.

9 III 1989 inicjator powołania Tymczasowej Komisji Organizacyjnej Pracowników Oświaty, Kultury i Wychowania tamże (we współpracy z Bohdanem Maryniukiem, Joanną Molską i Kazimierą Wiatrowską). Od 30 V 1989 sekretarz KZ Pracowników OiW w Kaliszu, od IX 1989 przewodniczący Koła „S” w SP nr 11 tamże. 11 IV – VI 1989 członek Grupy Inicjatywnej KO przy Tymczasowym ZR „S”, delegat na II WZD Region Wielkopolska Południowa w Kaliszu. 1989-1990 redaktor, współpracownik pism „S” Regionu Wielkopolska Południowa w Kaliszu: „Wolne Słowo”, „Wiadomości Dnia”, „Impuls”, „Belfer”. 17 XI 1990 wystąpił z „S”. 1991-1996 członek redakcji „Kwartalnika Politycznego «Solidarność Walcząca»” w Poznaniu. 1996-2002 redaktor naczelny. W IV 1990 założyciel Kaliskiego Klubu Politycznego Wolni i Solidarni, autor ''Deklaracji ideowej'' tej organizacji, wiceprzewodniczący. 7 VII 1990 członek Założyciel Partii Wolności w Warszawie, 9-11 XI 1990 uczestnik zjazdu założycielskiego (z Krzysztofem Domanem), 3 I 1991 założyciel i członek Zarządu Koła PW w Kaliszu (przewodniczący K. Doman); uczestnik manifestacji solidarności z Litwą, organizator spotkań z Andrzejem Gwiazdą, Kornelem Morawieckim i Wojciechem Myśleckim. W 1998 zaprzestał działalności w PW.

W 1999 laureat nagrody rektora UAM II stopnia za książkę ''Odrębność historyczna Europy Środkowej. Studium metodologiczne'' (Poznań 1998).

Do 17 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Poznaniu w ramach SOS.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry