Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Buczek Janusz

Janusz Buczek, ur. 28 X 1951 w Szczecinie. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1969).

1969-1971 monter w Państwowym Przedsiębiorstwie Budownictwa Kolejowego w Szczecinie, 1971-1972 malarz statków w Stoczni Remontowej Gryfia, 1972-1974 mechanik w Fabryce Kabli Załom, 1974-1982 w Zakładach Włókien Chemicznych Wiskord.

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZWCh, członek KS, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w KW MO w Szczecinie, następnie w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie i Wierzchowie (autor i wykonawca serii znaczków podziemnej poczty obozowej, uczestnik 5-dniowej głodówki po brutalnym pobiciu internowanych 12 II 1982 przez funkcjonariuszy Służby Więziennej), zwolniony 29 VII 1982; zwolniony z pracy.

Od 15 IV 1983 na emigracji w Szwecji, mechanik w koncernie Saab.

1980-1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Szczecinie w ramach SOR krypt. Wis.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry