Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Budziakowski Krzysztof

Krzysztof Budziakowski, ur. 24 V 1958 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Filozofii (1986).

1975-1978 członek ZHP. W 1979 salowy w PSK w Krakowie.

Od IX 1980 członek Grupy Inicjatywnej NZS na UJ, współzałożyciel pisma społeczno-kulturalnego NZS UJ „Bez Tytułu” (od wiosny do XI 1981 wyszły 3 nr., ostatni: podwójny), wydawca, redaktor prowadzący; w III-IV 1981 założyciel, szef niezależnego wydawnictwa NZS UJ Jagiellonia; wiosną 1981 współzałożyciel wydawnictwa ABC (powstało w wyniku rozłamu w Wydawnictwie Kos); członek Klubu Myśli Patriotycznej Jagiellonia; w 1981 organizator kolportażu i kolporter pism niezależnych, m.in. „Gońca Małopolskiego”, „Tygodnika Solidarność”, książek wydawnictwa Jagiellonia i in.

13-20 XII 1981 w ukryciu, organizator druku ulotek w akcji protestacyjnej na UJ; kolporter pism podziemnych: „Obserwatora Wojennego”, „Zomorządności”, „Tygodnika Mazowsze”, „Arki”, „Tędy”„13 Grudnia”, książek m.in. wydawnictw: Głos, Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. Literacka. W 1982 założyciel podziemnego Krakowskiego Towarzystwa Wydawniczego, wydawca co najmniej 20 książek, m.in. ''Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów'' (pod red. J. Ostaszewskiego, 1982), Witolda Gombrowicza ''Ferdydurke'' (1983), Alaina Besançona ''Krótki traktat sowietologiczny na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych'' (1986), Józefa Czapskiego ''Na nieludzkiej ziemi'' (1987), pism, m.in. w 1983 nr. 1 „Arki”, 1983-1985 „Tędy”, w 1984 i 1987 „Zeszytów Historycznych” (w ramach współpracy z Instytutem Literackim w Paryżu). 1983-1987 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

1989-1990 prezes spółki Arka Arka „Arka”, podtytuł: „Wolne pismo. Eseistyka, krytyka, literatura, inne formy”, jedno z najważniejszych podziemnych pism społ.-kult., wydawane VI 1983–1989 w Krakowie. Press, od 1990 właściciel i prezes firmy KB Projekt. 1991-1992 w UD, członek Zarządu Regionu Krakowsko-Sądeckiego, skarbnik. Od 11 XI 2008 właściciel i redaktor naczelny internetowego portalu ogólnoinformacyjnego netbird.pl.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).

19 X 1985 – 25 I 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Noe.

 

Jan Szpil

Opcje strony

do góry