Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15339,Bujwicki-Bernard.html
2023-09-27, 09:41

Bujwicki Bernard

Bernard Bujwicki, ur. 16 II 1946, w Kamienicy k. Sokółki. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Budownictwa Wodnego (1970).

W 1958 uczestnik strajku szkolnego w obronie krzyży w SP w Kuplisku. W XII 1963 uczestnik szkolnej akcji protestacyjnej w Zasadniczej Szkole Górniczej przy KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w związku z wymuszeniem przez przełożonych pracy na mrozie bez ciepłych ubrań. 1966-1971 w ZSP. W III 1968 członek Komitetu 25 w Krakowie, 12 i 13 III 1968 uczestnik wieców na Rynku Głównym tamże, 13-27 III 1968 strajku absencyjnego, ukarany naganą, odebraniem stypendium i akademika. W XII 1970 uczestnik akcji plakatowych w związku z wydarzeniami na Wybrzeżu. 1970-1981 stażysta, inspektor kontroli technicznej Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol w Białymstoku.

Od IX 1980 w „S”, w IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w PZRW Wodrol, 12 IX – 6 X 1980 wiceprzewodniczący pierwszego MKZ w Białymstoku, 23 IX – 10 XI 1980 uczestnik obrad KKP, 12 X – 16 XII 1980 członek Prezydium drugiego MKZ, w XI 1980 współzałożyciel, redaktor „Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ «S»”, 11 XI – 15 XII 1980 organizator i przewodniczący Sekcji Interwencji MKZ. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD, 19-20 VIII 1981 koordynator akcji Dni bez prasy Dni bez prasy "Dni bez prasy", 12 VIII 1981 KKP „S” podjęła uchwałę nr 86/81 ws. strajku prasowego. Początkowo planowany na 13 II 1981, zawieszony na apel premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego o „dziewięćdziesiąt spokojnych dni”, miał być odpowiedzią na „trwającą od kilku dni bezprzykładną kampanią propagandową” skierowaną przeciwko Związkowi, „połączoną z uniemożliwieniem lub drastycznym ograniczeniem możliwości repliki ze strony NSZZ «S»”. Kampanię tę zapoczątkowało oświadczenie rządowe z 7 VIII 1981 o rzekomym zerwaniu przez Związek negocjacji z władzami – de facto jedynie je zawieszono. Związek oskarżano o arogancję, naruszanie zasad rządzących rokowaniami, podejmowanie rozmyślnych działań godzących w interes państwa, społeczeństwa i narodu. Zarzucano mu „pomiatanie rządem” i organizowanie krzykliwych akcji protestacyjnych. Na tym samym posiedzeniu (10-12 VIII 1981) KKP zaapelowała o powstrzymanie się od strajków i demonstracji ulicznych (w szczególności o czasowe zawieszenie terminu marszu gwiaździstego), wezwała do stosowania w razie potrzeby innych form protestu, zwróciła się do związkowców, by wobec pogarszającej się sytuacji w kraju przepracowali dobrowolnie 8 wolnych sobót, oraz zaaprobowała podwyżki cen chleba. w Białymstoku, jesienią 1981 regionalny koordynator organizowanej przez KK akcji pomocy ubogim Zima.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku, od 5 I w Suwałkach, od III 1982 w Kwidzynie, 14 IV 1982 zwolniony. 1982-1988 inspektor kontroli technicznej PZRW Wodrol; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator Diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku i Mszy za Ojczyznę w parafii św. Rocha w Białymstoku; we IX 1985 sygnatariusz apelu TKR ws. bojkotu wyborów do sejmu, wielokrotnie przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu, w X 1985 zatrzymany w Toruniu w związku z obchodami rocznicy śmierci ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki, w 1987 w Białymstoku za udział w kontrmanifestacji 1 V. W 1987 współzałożyciel podziemnego pisma „Słowa”, 1988-1989 współzałożyciel Solidarności Walczącej w Białymstoku. 1989-1995 kierownik Zakładu Robót Inżynieryjnych Przedsiębiorstwa Wdrożeniowo-Innowacyjnego ITO Sp. z o.o. 1988-1989 współzałożyciel i autor w „Biuletynie Solidarności Walczącej Białystok”, dostawca materiałów drukarskich.

1990-1993 członek Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy i Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy, 1990-1994 współzałożyciel, prezes SP w Białymstoku, 1991-1992 wydawca i redaktor pisma SP i ChDSP w Białymstoku „Romb”. Od 1990 prezes Firmy Bartosz Sj. Od 1999 członek Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

Autor ''Wspomnień'', w: ''Początki „Solidarności” w północno-wschodniej Polsce (1980-1981)'', (Białystok 2005), wynalazca urządzeń do uzdatniania wody. Laureat Nagrody Fundacji Polcul (1986).

Rejestrowany 5 V 1968 przez Wydz. III WUSW w Krakowie; do 28 VIII 1987 rozpracowywany przez p. VI RUSW w Białymstoku w ramach KE krypt. Globus; 7 IX 1987 – 21 IX 1989 przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Niezależni.

 

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony