Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Buksa Ryszard

Ryszard Buksa, ur. 7 I 1945 w Żurawicy, zm. 13 II 2021 w Przemyślu . Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek geografia (1971) i Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek ekonomia (1976).

1973-1982 w SD. 1971-1976 nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Jarosławiu, 1976-2004 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Przemyślu. Pod koniec l. 70. uczestnik Ruchu Światło-Życie i duszpasterstwa rodzin.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator Międzyszkolnej KZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemyślu, w 1981 wiceprzewodniczący; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego, członek ZR. Współorganizator akcji zawieszania krzyży w szkołach; we IX 1981 współzałożyciel KIK w Przemyślu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach (12-17 II 1982 uczestnik głodówki), następnie w Nowym Łupkowie (13-19 VI 1982 uczestnik głodówki), zwolniony 24 VII 1982. Od 1982 współpracownik Tymczasowej Komisji Regionalnej „S”, następnie RKW „S”; uczestnik prac Sekcji Krajowej POiW „S”. 1984-1985 współwydawca (z Witoldem Kopańskim) podziemnego miesięcznika „Gazeta Nauczycielska”. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu.

Od II 1989 członek RKW „S” w Przemyślu jako przedstawiciel oświaty; w I 1990 delegat na II WZD Regionu Południowo-Wschodniego, członek ZR; 1991-1995 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji „S” POiW.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

1980-1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium; 1980-1989 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SOS krypt. Nauczyciel/KE krypt. Twardy.

 

Artur Brożyniak

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry