Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15346,Burchala-Henryk.html
2023-03-30, 14:02

Burchała Henryk

Henryk Burchała, ur. 23 XI 1935 w Jodłówce k. Jarosławia, zm. 18 VII 2016 w Jeleniej Górze. Ukończył Technikum Budowlane w Jeleniej Górze (1975) oraz Studium Pedagogiczne tamże (1976).

1967–1975 mąż zaufania w Radzie Zakładowej.

1951–1958 pracownik fizyczny w Spółdzielni Wspólnota Szewska w Jeleniej Górze, 1958–1960 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego tamże, 1960 w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska tamże, 1960–1975 w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Celwiskoza tamże, 1975–1976 cieśla-stolarz w Wydziale Oświaty i Wychowania w Miejskim Zespole Szkół tamże, 1976–1997 cieśla-stolarz, magazynier, nauczyciel w Warsztatach Szkolnych Technikum Budowlanego/Zespole Szkół Budowlanych tamże.

III 1971 uczestnik strajku w Celwiskozie.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w ZSB, od 18 IX przew. Komitetu Założycielskiego w ZSB, od I 1981 członek KZ, od XI 1980 przew. Wojewódzkiej/Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania przy MKZ/ZR w Jeleniej Górze. I/II 1981 w czasie strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze łącznik i kolporter niezależnych pism i druków między MKS w Jeleniej Górze/Połączonym KS Dolny Śląsk a środowiskiem POiW, 4 II 1981 uczestnik strajku w ZSB. V–VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego.

1982–1989 kolporter ulotek i pism podziemnych, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Celwiskoziak”, „Gencjana”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat…”, „Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, oraz wydawnictw okolicznościowych (kartek, cegiełek, kalendarzy itp.). 1983–1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Erazma i Pankracego tamże oraz manifestacji pod Krzyżem Misyjnym przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.

II 1989–1997 przew. KZ/Koła „S”, IV 1989–1990 przew. Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej „S” POiW w Jeleniej Górze. 10 IV–XI 1989 członek prezydium TZR Jelenia Góra, IV–VI 1989 Wojewódzkiego KO „S” tamże, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowania. XI 1989–III 1990 delegat na II WZD Regionu Jelenia Góra, 1990–1992 członek ZR, 1989–1990 współpracownik WKZ „S” RI tamże. III 1992–XII 1993 przew. Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania „S” i delegat na Radę Sekcji Krajowej OiW, członek Komisji Rewizyjnej; 1992 redaktor pisma związkowego „Czyny i Rozmowy”. Od 1997 na emeryturze.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), Złotą Odznaką Sekcji Krajowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” (2002), Medalem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” (2005).

Do 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Magazynier.

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony