Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15351,Burtan-Jerzy-Leslaw.html
2023-12-11, 14:16

Burtan Jerzy Lesław

Jerzy Lesław Burtan, ur. 25 XI 1953 w Rzeszowie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej (budownictwo, 1976) i dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim (1978).

W okresie studiów związany ze środowiskiem ekologów (spór o Bieszczady). Zawodowo związany z prasą branżową, autor artykułów w wielu tytułach ogólnokrajowych, reporter zainteresowany tematami społecznymi.

W 1981 przeszedł z RSW do prasy związkowej w rzeszowskim Międzyzakładowym Komitecie Robotniczym „S”.

Po 13 XII 1981 współredaktor podziemnego periodyku „Trwamy” (kontynuacja tytułu powstałego w okresie rzeszowsko-ustrzyckich strajków). Obserwator procesów politycznych i lektor duszpasterstwa rolników. Jako etatowy pracownik związku wygrał w Sądzie Pracy proces o zwolnienie z pracy w wyniku delegalizacji „S”. Wraz z innymi niezweryfikowanymi dziennikarzami otworzył pod Rzeszowem zakład cukierniczy, który był miejscem spotkań i punktem przerzutowym, przekształcony później w spółkę prawa handlowego.

W 1989 współtwórca mediów obywatelskich w KO („Głos Wolny” – pierwsza gazeta drukowana techniką offsetową). Inicjator i realizator projektu utworzenia w ramach KO podmiotu gospodarczego, który wydawał tygodnik „San”, współorganizator rzeszowskiego oddziału konserwatywnego dziennika „Czas”, kierownik oddziału wydawnictwa Jagiellonia („Dziennik Polski”). W 1995 zatrudniony przy likwidacji Krajowej Agencji Wydawniczej (jego propozycja przekształcenia KAW w spółki prawa handlowego pozwoliła na uratowanie wielu cennych edycji tej oficyny i kontynuację jej działalności). W ramach unijnego programu „Dolina Strugu”, którego część promocyjną realizował KAW, przebywał na stażu w Portugalii. 1997-2003 pracownik „Rzeczypospolitej” i PAP. Od 2004 związany z Grupą Kapitałową BEEF-SAN S.A., prezes jednej ze spółek.

Współautor reportażu „Ziemia chłopom”, pierwszej próby opisania początków oporu chłopów oraz strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie; przewodnik Ryszarda Kapuścińskiego w czasie zbierania przez niego materiałów na temat strajków chłopskich i tworzenia się rolniczej „S”.

Laureat wielu nagród i konkursów dziennikarskich (m.in. ZG SDP w 1980, „Nowej Wsi”, konkursu im. F. Gila).

Od 9 II 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut; 8 II 1983 – 26 I 1990 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór.

 

Jan Lucjan Wyciślak

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony