Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15353,Bury-Stanislaw.html
2023-05-30, 09:32

Bury Stanisław

Stanisław Bury, ur. 13 III 1955 w Gliwicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1980).

1977-1979 dziennikarz, autor artykułów w prasie studenckiej. 1980-1983 zatrudniony w Zakładzie Naprawczym Taboru Kolejowego w Gliwicach. W VII 1981 oddelegowany do pracy w Zarządzie Regionu.

Od IX 1980 w „S”. Delegat na I WZD Województwa Katowickiego; 28 VII 1981 podczas II tury Zjazdu wybrany do Zarządu Regionu, od 17 VIII 1981 wiceprzewodniczący Prezydium ZR, delegat II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; delegat na I KZD. Uczestnik obrad KK Górnictwa w Gdańsku.

13 XII 1981 zatrzymany na rynku w Katowicach, przewieziony do KW MO w Katowicach; internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, 24 XII 1981 – 27 I 1982 w Katowicach; 27 I – 15 III 1982 w Strzelcach Opolskich, 15 III – 19 V 1982 w Zabrzu-Zaborzu, od 19 V 1982 w Nowym Łupkowie. Po dwutygodniowym pobycie w szpitalu więziennym w Sanoku zwolniony z internowania 9 VIII 1982. Po zwolnieniu wielokrotnie wzywany do KW MO na przesłuchania. VIII 1982 – III 1983 bez pracy.

Od 15 III 1983 na emigracji w USA. Po kilkumiesięcznej nauce języka angielskiego pod koniec 1983 podjął pracę w Urzędzie Skarbowym, Minnesota. Od 1988 zatrudniony w Segate Technology, MN.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony