Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15365,Bykowski-Zdzislaw-Antoni.html
2023-12-11, 13:38

Bykowski Zdzisław Antoni

Zdzisław Antoni Bykowski, ur. 11 IX 1947 w Olsztynie. Ukończył LO w Ełku (1965) i Technikum Górnicze w Krakowie (1988).

1967-1971 pracownik Poczty Polskiej w Lubaniu; 1967-1969 zasadnicza służba wojskowa; 1971-1972 pracownik Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Instal Wrocław; 1972-1993 ślusarz, następnie kierownik Działu Górniczego w Kopalni Skalnych Surowców Drogowych w Lubaniu.

Od IX 1980 w „S”, IX 1980 – II 1981 członek Komitetu Założycielskiego w KSSD, od II 1981 przewodniczący KZ.

14 XII 1981 organizator strajku okupacyjnego w KSSD, 17 XII 1981 – demonstracji załogi. 17 XII 1981 zatrzymany, 18 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze i Głogowie, zwolniony 29 IV 1982; 29 VIII 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 27 IX 1982. Po wyjściu współorganizator i do 1989 działacz podziemnych struktur „S” w Lubaniu i Jeleniej Górze; organizator produkcji pieczątek okolicznościowych oraz kolportażu ulotek i wydawnictw podziemnych. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Od V 1982 przewodniczący TKZ w KSSD (m.in. z Janem Marcinkiem, Zbigniewem Klimczykiem, Wojciechem Królem, Grzegorzem Walkowiakiem, Krzysztofem Małochwiejem), członek (ze Stanisławem Kostką – przewodniczącym, Marianem Witczakiem, Andrzejem Hermanem i Walentym Krzyśkiem) Tajnej Miejskiej Komisji „S” w Lubaniu. 1983-1989 działacz Lubańskiej Sekcji Ogólnospołecznej Oddziału Jeleniogórskiego KIK. 1983 – IX 1986 członek (z Andrzejem Piesiakiem, Jerzym Nalichowskim, Edwardem Wryszczem, Edwardem Woskowiczem i Zygmuntem Wachowskim) Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Regionu Jeleniogórskiego; X 1986 – II 1989 członek (z A. Piesiakiem, Romanem Niegoszem i J. Nalichowskim) Tymczasowej Rady „S” Regionu Jelenia Góra; 1983-1989 członek Rady Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jeleniej Górze (z A. Piesiakiem, J. Nalichowskim, E. Wryszczem, E. Woskowiczem i Z. Wachowskim), współpracownik jeleniogórskiego KIK.

W 1989 współorganizator KO w Lubaniu; współorganizator lokalnych mediów tamże. II-XII 1989 członek Tymczasowego ZR „S” Regionu Jeleniogórskiego; 1989-1990 przewodniczący KZ „S” w KSSD, 1989-1992 delegat na WZD Regionu Jeleniogórskiego, 1989-1992 członek Prezydium ZR, delegat na II i III KZD. W 1990 przez kilka tygodni burmistrz Lubania. 1993-2006 kolejno: redaktor nacz. w Stowarzyszeniu Telewizyjnym Lubań, pracownik Urzędu Miasta Lubań, własna działalność gospodarcza (usługi budowlane), pracownik Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze. 2006-2008 na zasiłku przedemerytalnym, od 2008 na emeryturze.

Do 10 VI 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubaniu w ramach KE.

 

Michał Orlicz

Region Jelenia Góra, Lubań

Opcje strony