Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15376,Cegielka-Mateusz.html
2023-03-26, 14:34

Cegiełka Mateusz

Mateusz Cegiełka, ur. 10 VII 1950 w Ostrzeszowie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1983).

Od 1971 zatrudniony w Zespole Szkół Radiotechnicznych (Zespół Szkół nr 1) w Dzierżoniowie: 1971 – XII 1981 nauczyciel, XII 1981 – 1990 kierownik zajęć pozalekcyjnych.

Od X 1980 w „S”, inicjator powstania i przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w ZSR; inicjator i przewodniczący Międzyszkolnego Komitetu Założycielskiego „S” POiW Ziemi Dzierżoniowskiej; reprezentant pracowników oświaty w Międzyzakładowym Komitecie Organizacyjnym „S” Ziemi Dzierżoniowskiej; w 1981 członek Komisji Okręgowej „S” POiW Ziemi Dzierżoniowskiej. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk; 14 XII 1981 współzałożyciel i członek kolegialnego Zarządu Tymczasowej Okręgowej Komisji Oświaty (Tymczasowej Okręgowej Rady Oświaty).

Po 13 XII 1981 pozbawiony prawa nauczania historii i wychowania obywatelskiego. Kilkakrotnie przesłuchiwany. Współorganizator tajnych struktur „S” w 10 placówkach oświatowych. Autor komunikatów w podziemnym piśmie „Z Rąk do Rąk” (ps. Krzysztof Sierakowski); kolporter wydawnictw podziemnych w szkołach w Dzierżoniowie i Bielawie; opiekun zbioru wydawnictw podziemnych b. Komisji Okręgowej „S” POiW Ziemi Dierżoniowskiej. W 1984 współzałożyciel KIK i Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Dzierżoniowie. Współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej, Mszy za Ojczyznę oraz niezależnych koncertów, prelekcji historycznych i projekcji filmów dla uczniów ZSR.

1989-1990 członek KO Ziemi Dzierżoniowskiej. 1990-1998 radny Miasta Dzierżoniów, przewodniczący Rady Miasta, 1998-2002 radny Powiatu Dzierżoniowskiego, od 2006 radny i przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Po 1990 w PC. Po 1995 prezes Ruchu Stu w Dzierżoniowie. 1990-2006 nauczyciel, wicedyr. ZSR, 2002-2003 p.o. dyr.; od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), Złotym Krzyżem Zasługi (2006).

4 XII 1986 – 16 XII 1987 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Toro.

Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Dzierżoniów

Opcje strony