Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15379,Celichowski-Maciej-Maria.html
2023-09-25, 17:23

Celichowski Maciej Maria

Maciej Maria Celichowski, ur. 24 V 1963 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa i Administracji (1989).

Po 13 XII 1981 uczestnik szkolnych akcji ulotkowych, cichych przerw w II LO w Poznaniu; od I 1982 współorganizator, członek tajnych Szkolnych Kół Oporu Społecznego, 1982-1983 współzałożyciel, autor, redaktor, drukarz podziemnego „Głosu SKOS-ów”. W 1984 zatrzymany, przesłuchiwany; 1984-1986 autor, organizator druku podziemnego pisma „Hipolit”. W 1985 współzałożyciel międzyuczelnianej Poznańskiej Rady NZS, w 1986 podziemnego pisma NZS „Podaj Dalej”, do 1989 autor (ps. Wasz Paragraf), drukarz; od 1988 w kontakcie ze środowiskiem emigracyjnym w Londynie, m.in. z Ryszardem Kaczorowskim (wsparcie finansowe dla NZS). 1982-1989 kolporter pism podziemnych, m.in.: „Obserwatora Wielkopolskiego”, „Solidarności Poznań”, „Biuletynu Wojennego”, „Czasu”, poznańskiej „Solidarności Walczącej”, warszawskich: „Wiadomości”, „Tygodnika Mazowsze”, „KOS-u”, „Woli”, „PWA”, książek wydawnictw: NOWa, Krąg, Przedświt, Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza.

W 1989 współpracownik KO w Poznaniu, uczestnik kampanii wyborczej KO „S” (m.in. druk ulotek, plakatów). 1990-1991 w KLD, współzałożyciel w Poznaniu. 1989-1990 pracownik Państwowego Biura Notarialnego w Poznaniu, 1990-1992 aplikant notarialny w Sądzie Wojewódzkim, 1992-1996 aplikant i asesor notarialny w Kancelarii Notarialnej Marka Kolasy, następnie Witolda Duczmala, od 1996 własna kancelaria notarialna.

 

Cyryla Staszewska

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony