Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15381,Ceranowski-Jerzy.html
2023-09-21, 12:17

Ceranowski Jerzy

Jerzy Ceranowski, ur. 2 IV 1951 w Gdyni. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy, Wydz. Elektroniki i Elektrotechniki (1974).

1975–1989 konstruktor w Zakładzie Doświadczalnym Zakładów Podzespołów Radiowych Miflex w Kutnie.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzew. KZ, od XI do VI 1981 w Prezydium MKZ „S” Ziemi Kutnowskiej.

13 XII 1981 uczestnik strajku w Zakładach Metalurgicznych Przemysłu Maszyn Rolniczych Agromet. 13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie, 29 IV 1982 zwolniony. 1982–1989 w podziemnej grupie skupionej wokół ks. Mariana Lipskiego przy sanktuarium w Głogowcu.

1989 członek, nast. przew. KO „S” Ziemi Kutnowskiej. 1990–1993 radny Rady Miasta Kutna z listy KO, 1990–1993 prezydent miasta Kutna, 1993–1994 wicewojewoda płocki. 1994–1996 dyr. techn./dyr. oddziału spółki Sobiesław Zasada SA, 1996–2003 wiceprezes firmy Florian Centrum SA XII 1996–VI 2006 prezes koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika. 2003–2009 kierownik oddziału Centrostal Górnośląski Sp. z o.o. Filia w Żychlinie, 2006 zarządca komisaryczny w przedsiębiorstwie Agroma Kutno Sp. z o.o. 2010 radny Rady Miasta Kutna z listy komitetu wyborczego PiS. 20102011 pełnomocnik w MC Podzespoły Elektroniczne, 2010–2011 dyr. Wydz. Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Płocku, 2011–2013 redaktor kutnowskiej tv TVC-24, 20132015 współpracownik portalu gospodarczego www.pgkutno.pl utworzonego przez Agencję Rozwoju Regionu Kutnowskiego.

1981–1983 rozpracowywany przez KW MO w Płocku w ramach SO krypt. Alians; 1983–1986 przez Wydz. V KW MO w Płocku/Gr. V RUSW w Kutnie w ramach KE krypt. Cesarz, 1989 przez Gr. V RUSW tamże w ramach SOS krypt. Podzespoły.

Milena Przybysz-Gralewska

Region Płock, Kutno

Opcje strony