Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chałoński Michał Hubert

Michał Hubert Chałoński, ur. 3 XI 1943 w Kielcach. Ukończył II LO im. J. Śniadeckiego w Kielcach (1962). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek zarządzanie i marketing (1986).

1962-1972 kierownik działu produkcji w Kieleckim Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa, 1972-1975 kierownik Bazy Sprzętu i Transportu Chemadin w Kielcach, 1975-1982 specjalista w Kieleckim Zjednoczeniu Budownictwa.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w KZB, następnie KZ; w VI, VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, od VII 1981 wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 13-22 VI 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej, 1 VII 1982 zwolniony. 1982-1988 specjalista w Zakładzie Usług Technicznych Związku Inwalidów w Kielcach. 1982-1985 członek Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym w Kielcach; 27 III 1986 aresztowany podczas kolportażu „Biuletynu Regionu Świętokrzyskiego «Tematy»” (z Józefem Płoskonką i Marianem Wojciechem Markiewiczem), do 29 III 1986 przetrzymywany w WUSW w Kielcach, 29 III 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny.

1989-1990 dyr. kieleckiego oddziału Związku Artystów Plastyków. Od 1991 członek władz Krajowej Izby Gospodarczej. 1991-1992 w UD, członek Prezydium Rady Krajowej, 1992-1996 w Partii Konserwatywnej, członek Prezydium Zarządu Krajowego. 1993-1995 kanclerz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, 1996-1998 wicekanclerz. 1995-1998 i od 2002 członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie. 1997-2003 w SKL, członek Rady Politycznej i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego. 1998-2001 prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie. Od 2002 ponownie wicekanclerz WSH.

Do 31 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Kielcach w ramach SOR.

Marzena Grosicka

Kielce, Region Świętokrzyski

Opcje strony

do góry