Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chimiak Marek Kazimierz

Marek Kazimierz Chimiak , ur. 16 I 1956 w Krakowie, zm. 10 VI 2016 w Warszawie. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, Wydz. Wiedzy o Teatrze (1979).

1978–1981 sekretarz literacki w Teatrze Dramatycznym w Warszawie; 1978–1985 dokumentalista Instytutu Sztuki PAN.

1977–1981 składacz i kolporter niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, 1978–1986 członek komitetu redakcyjnego, organizator produkcji, składu i kolporter NOW-ej. W XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, 12 X 1982 zwolniony. 1985–1987 bez zatrudnienia, 1987–1993 współtwórca i prezes Wydawnictwa Verba Sp. zo.o.

W 1989 współorganizator poligrafii w Regionie Mazowsze. 1990–1996 członek zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 1996–2007 prezes Finance Consulting Sp. z o.o., od 2007 prezes jej rady nadzorczej; 1998–2003 prezes rady nadzorczej Pemak SA, 1999–2005 członek zarządu Educator. Sp. z o.o. 2001–2005 w UW, do 2002 członek zarządu i skarbnik krajowy; współtwórca i redaktor nacz. magazynu informacyjnego UW „Centrum”. 2005 w PD. 2006 współtwórca, wiceprezes i skarbnik Stowarzyszenia na Rzecz Demokracji. Od 2008 gł. specjalista w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, współinicjator i realizator utworzenia pl. Jacka Kuronia w Warszawie. Od 2013 członek Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą, od 2014 Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), laureat nagrody Polcul Foundation (1981).

6 II – 6 VI 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach SOS krypt. Kazek; od 29 IV 1980 - 1989 przez Wydz. III-2 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Ofset; 1982–1986 przez Wydz. VI Dep. II MSW w ramach SOR krypt. Fala.

Beata Losson

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry