Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15393,Chlasta-Mieczyslaw.html
2023-05-29, 03:35

Chlasta Mieczysław

Mieczysław Chlasta, ur. 4 II 1942 w Kaliszu. Ukończył Technikum Mechaniczne Budowy Maszyn przy WSK w Kaliszu (1980).

W 1956 świadek wydarzeń poznańskiego Czerwca. 1959-1960 zatrudniony w KWK Siemianowice, 1960-1963 ślusarz oddziałowy w KWK Dymitrow w Bytomiu, 1963-1965 zasadnicza służba wojskowa, 1965-1967 kierowca w PKS w Kaliszu, 1967-1977 w MPK tamże, 1977-1982 kierowca autobusu w WSK (od 1992 WSK PZL-Kalisz SA).

14 IX 1980 podczas strajku komunikacji w Kaliszu zorganizował opór kierowców WSK przeciwko decyzji o użyciu ich do obsługi autobusów miejskich; przeniesiony na gorsze stanowisko pracy; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w WSK, od XI 1980 KZ, w VI i VI/VII 1981 delegat na I WZD (Województwa Kaliskiego) Regionu Wielkopolska Południowa.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej „S” w WSK (we współpracy m.in. z Sławomirem Wichlińskim, Bogdanem Manikowskim, Mieczysławem Orlińskim, Zbigniewem Śniegiem i Krzysztofem Radziłowiczem); 31 VIII 1982 współorganizator manifestacyjnego przemarszu pracowników WSK do centrum Kalisza po zakończeniu zmiany. 23 XI 1982 zwolniony z pracy, przez 6 mies. bez zatrudnienia, 1983-1989 magazynier w Kaliskich Zakładach Garbarskich. 1982-1984 współpracownik podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Regionu Wielkopolska Płd., kurier podziemnych wydawnictw, m.in. z Warszawy, kolporter na terenie Kalisza (m.in. z Jackiem Malcem, Leonardem Duszeńko i Janem Marciniakiem); 1982-1983 współpracował ze środowiskiem Koła Kombatantów „S” w Kaliszu (sprzed 13 XII 1981, współpraca m.in. z L. Duszeńko, Mikołajem Malcem, Bronisławem Grabarczykiem, Anną Binder, Stanisławem Słodkiewiczem). W XII 1982 zatrzymany przed budynkiem sądu w Łodzi z innymi protestującymi przeciwko procesowi o. Stefana Dzierżka. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany na komendzie MO przy ul. Jasnej w Kaliszu, kilkakrotne rewizje w mieszkaniu. 13 XII 1982 – 13 IV 1983 współorganizator patriotycznych manifestacji po mszy św. w kościele oo. Jezuitów pod tablicą księży zamordowanych w Dachau przy kościele św. Józefa, 13 II 1983 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za odczytanie odezwy potępiającej stan wojenny. Współorganizator układania krzyży kwietnych (z o. S. Dzierżkiem, Bożeną Kulczyńską, J. Marciniakiem, ks. Marianem Chwilczyńskim, J. Malcem, Mikołajem Malcem, Barbarą Zdobych) przy kościele św. Józefa i w ogrójcu klasztoru oo. Jezuitów. 24 VI 1983 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. Współpracownik Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Kaliszu, współorganizator Mszy za Ojczyznę, działacz KIK, współpracownik ks. Tadeusza Szeszko ze Zgromadzenia oo. Orionistów w Kaliszu, organizator pomocy dla represjonowanych (m.in. rozwoził żywność). W 1983 uczestnik I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Od 1989 pracownik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, 1990-1997 członek KZ „S” w WSZ, skarbnik. Od 1996 w AWS. Od 1998 na emeryturze.

15 II 1983 – 9 XII 1988 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach KE krypt. Kierowca.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony