Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chludziński Stefan

Stefan Chludziński, ur. 29 V 1942 w Kupninie, k. Łomży. Ukończył Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne w Łomży (1963).

1963-1967 nauczyciel w ZSZ w Rudniku n. Sanem, 1967-1982 pracownik Zakładów Przemysłu Sklejek w Białymstoku.

Od IX 1980 w „S”, uczestnik strajku w ZPS, członek Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodniczący KZ.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin; członek TKZ i TZR Białystok. 2 IX 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Białymstoku, w X 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 2,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Braniewie, V 1983 zwolniony w na mocy aktu łaski Rady Państwa, zwolniony z pracy. 1983-1989 kolporter wydawnictw podziemnych; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Od V 1985 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Białymstoku.

1991-1996 w ROP, od 1997 członek Stowarzyszenia Prawica Polska. Od 2001 na świadczeniach przedemerytalnych.

W 1996 z okazji 78. rocznicy Niepodległości Polski uhonorowany przez Prezydenta Miasta Białystok dyplomem „W dowód uznania za patriotyczną postawę do naśladowania młodym pokoleniom oraz dobrze spełniony obowiązek wobec Ojczyzny i Narodu”.

 

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry