Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chmielarska Natalia

Natalia Chmielarska, ur. 2 I 1929 w Michałowie k. Brzezin. Ukończyła Liceum Handlowe w Łodzi (1951).

1942-1944 łączniczka AK i BCh, kolporterka prasy podziemnej, przenosiła meldunki i przeprowadzała kurierów i osoby zagrożone aresztowaniem z terenów przyłączonych do III Rzeszy do Generalnej Guberni. W 1946 uczestniczka nieformalnej grupy środowiskowej o poglądach antykomunistycznych, zatrzymana przez funkcjonariuszy UB podczas rozklejania plakatów w okresie kampanii propagandowej przed referendum, zwolniona po kilku godzinach bez przesłuchania. 1950-1951 pracowniczka Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi, 1951-1984 Okręgowej Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji. W l. 50. wielokrotnie odmawiała funkcjonariuszom UB składania donosów na pracowników Urzędu Pocztowego.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego, następnie skarbnik KZ Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji obejmującej woj. łódzkie; V/VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka.

Po 13 XII 1981 organizatorka punktu hurtowego kolportażu w swoim mieszkaniu obsługującego środowiska opozycyjne związane z Duszpasterstwami Ludzi Pracy i NZS, kolporterka „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „Solidarności Walczącej”; od 1984 współpracowała z wiceprzewodniczącym ZR Ziemi Łódzkiej Jerzym Kropiwnickim, utrzymywała w jego imieniu kontakty z hierarchią kościelną w Warszawie i Łodzi, z działaczami politycznymi i środowiskiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1986 działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Teresy w Łodzi; 1986-1989 członek Solidarności Walczącej, hurtowa kolporterka wydawnictw SW. W 1983 przeniesiona na gorsze stanowisko pracy w Państwowym Urzędzie Pocztowym i Telekomunikacji, od 1984 na emeryturze.

Odznaczona medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Tadeusz Stefanowski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry