Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15406,Chmielewski-Jan.html
2023-12-11, 13:32

Chmielewski Jan

Jan Chmielewski, ur. 23 VI 1942 w Mławie, zm. 14 VII 2002. Ukończył LO im. Władysława Jagiełły w Płocku (1960).

1972-1973 referent operacyjny KM MO, KP MO tamże, zwolniony dyscyplinarnie, karany za bezprawne użycie broni; 1978-1982 starszy inspektor ds. ruchu w MPK Płock.

We IX 1980 organizator, uczestnik strajku w MPK, organizator struktur „S” w Regionie Płockim, od IX 1980 wiceprzewodniczący MKZ Płock, szef Biura Interwencji, w I 1981 delegat na I WZD Regionu Płock, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD; inicjator, organizator KOWzP w Płocku; przewodniczący Okręgu Płockiego KPN, drukarz biuletynu tegoż.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka, następnie w Kwidzynie, tam 14 VIII 1982 brutalnie pobity przez ZOMO, w XI 1982 zwolniony; zwolniony z pracy. Inicjator, przywódca wielu podziemnych inicjatyw w regionie; kurier do Warszawy, organizator sprzętu poligraficznego, farby, matryc, wydawnictw podziemnych, współpracownik redakcji pism podziemnych: „Solidarność Ziemi Płockiej”, „Wolny Strzelec” (XII 1983 – XII 1984); po aresztowaniu w IV 1983 Jacka Pawłowicza i jego współpracowników drukarz, kolporter „Solidarności Ziemi Płockiej”, po aresztowaniu w 1984 Elizy Jadczak – „Wolnego Strzelca”; w I 1985 wystąpił z KPN, wszedł w skład Rady Naczelnej Polskiej Partii Niepodległościowej. W V 1985 aresztowany pod zarzutem prowadzenia kolportażu wydawnictw podziemnych, w II 1986 zwolniony. W 1986 przeszedł zawał serca, otrzymał III grupę inwalidzką, którą po 6 mies. cofnięto, ciężko chory pozostawał bez zatrudnienia. Od V 1988 przewodniczący podporządkowanej Lechowi Wałęsie Płockiej Rady „S”, VI 1988 – III 1989 redaktor podziemnego pisma „Solidarność Płocka”.

Od IV 1989 przewodniczący MKO „S” Regionu Płock; II 1989 – XI 1990 redaktor pisma Okręgu Płockiego PPN „Niepodległość”. W VII 1989 zrezygnował z funkcji przewodniczącego MKO i członkostwa w „S”, nie zgadzając się z prowadzoną przez „S” polityką porozumienia z komunistami. Po 1991 wycofał się z działalności politycznej; nast. na wcześniejszej emeryturze.

 

Jacek Pawłowicz

Płock, Region Płock

Opcje strony